به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آرایه ها در سوئیفت (آموزش Swift)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

 

در سوئیفت از آرایه ها برای ذخیره سازی فهرستهای مرتبی از مقادیر یکسان (از یک نوع) استفاده می شود. سوئیفت این اجازه را به شما نمی دهد تا داده ای را به اشتباه در آرایه ها وارد کنید. اگر یک آرایه ایجاد شده را به یک متغیر تخصیص دهید، همیشه ناپایدار است. این بدان معناست که می توانید مقادیر آن را اضافه کرده، حذف نموده یا تغییر دهید. ولی اگر آرایه خود را به یک مقدار ثابت تخصیص دهید، آرایه شما قابل تغییر نمی باشد، به عبارتی دیگر محتویات و سایز آن را نمی توانید تغییر دهید.

 

ایجاد آرایه ها

 

با استفاده از روش زیر می توانید یک آرایه خالی را به یک آرایه خاص تخصیص دهید:


آررایه های در سوئیفت

 

با استفاده از روش زیر می توانید آرایه ای را طبق اندازه داده شده a* و یک مقدار اولیه ایجاد کنید:


آرایه ها در سوئیفت

 

با استفاده از دستور زیر می توانید یک آرایه خالی از نوع Int با سه عضو و مقدار اولیه 0 ایجاد کنید:


آرایه ها در سوئیفت

 

مثال زیر نحوه ایجاد یک آرایه با سه عضو و تخصیص سه مقدار مختلف به آن را مشاهده می کنید:


آرایه ها در سوئیفت

 

دسترسی به آرایه ها

 

بااستفاده از روش زیر می توانید به یک مقدار از آرایه دسترسی پیدا کنید. برای این منظور باید بعد از نام آرایه شماره اندیس مقدار موردنظر را در داخل یک جفت کروشه قرار دهید:


آرایه ها در سوئیفت

 

در سوئیفت اندیسها از عدد 0 شروع می شوند. به عبارتی دیگر با استفاده از اندیس 0 می توانید به اولین مقدار آرایه دسترسی پیدا کنید. با اندیس 1 به دومین مقدار آرایه و الی آخر. مثال زیر نحوه ایجاد، مقدار دهی اولیه و دسترسی به آرایه را نشان می دهد:


آرایه ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتیجه زیر بدست می آید:


آرایه ها در سوئیفت

 

تغییر آرایه ها

 

می توانید با استفاده از متد Appand() و یا عملگر +=، عضو جدیدی را به انتهای آرایه اضافه کنید. در مثال زیر ابتدا یک آرایه خالی ایجاد کرده، سپس مقادیری را به همان آرایه اضافه می کنیم:


آرایه ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتیجه زیر بدست می آید:


آرایه ها در سوئیفت

 

با تخصیص یک مقدار جدید می توانید مقدار موجود در یک آرایه را تغییر دهید. به مثال زیر توجه کنید:


آرایه ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتیجه زیر بدست می آید:


آرایه ها در سوئیفت

 

تکرار یک آرایه

 

می توانید با استفاده از حلقه for-in، کل مجموعه مقادیر یک آرایه را تکرار کنید. به مثال زیر توجه کنید:


آرایه ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتیجه زیر بدست می آید:


آرایه ها در سوئیفت

 

می توانید با استفاده از تابع enumerate() اندیس یک عضو را به همراه مقدار آن بدست آورید. به مثال زیر توجه کنید:


آرایه ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتیجه زیر بدست می آید:


آرایه ها در سوئیفت

 

جمع دو آرایه

 

می توانید به استفاده از عملگر + دو آرایه از یک نوع را با یکدیگر جمع کنید که آرایه جدیدی با ترکیب مقادیر دو آرایه بدست می آید. به مثال زیر توجه کنید:


آرایه ها در سوئیفت

 

 بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتیجه زیر بدست می آید:


آرایه ها در سوئیفت

 

خصوصیت Count

 

می توانید از خصوصیت فقط خواندنی count یک آرایه برای پیدا کردن تعداد مقادیر موجود در یک آرایه استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:


آرایه ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتیجه زیر بدست می آید:


آرایه ها در سوئیفت

 

خصوصیت empty

 

می توانید با استفاده از خصوصیت فقط خواندنی empty یک آرایه، مشخص کنید که آیا آرایه مورد نظر یک آرایه خالی هست یا خیر. به مثال زیر توجه کنید:


آرایه ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتیجه زیر بدست می آید:


آرایه ها در سوئیفت

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

Website design with by ZABET