به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آشنایی با ماتریسها، بردارها و اسکالرها (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

یکی از قابلیتهای MATLAB این است که متغیرهای عددی به نوعی ماتریس هستند و نه اسکالر. به یک عدد تنها اسکالر می گویند همانند 5، 7.32 و یا 10234. در تمامی مثالهای عددی از اسکالرها استفاده شده است. از طرف دیگر یک ماتریس، مجموعه ای مستطیلی شکل از اعداد می باشد که بصورت مرتب در سطرها و ستونها نوشته شده اند و در بین یک جفت کروشه قرار می گیرند. در مثال زیر ماتریسی را مشاهده می کنید که دارای سه سطر و چهار ستون می باشد:

 

ماتریس در MATLAB

 

اندازه ماتریس برحسب تعداد سطرها و ستونها اندازه گیری می شود. یعنی ماتریس فوق یک ماتریس 4*3 است(ماتریس سه در چهار). به عبارتی دیگر می توان یک عدد اسکالر را یک ماتریس 1*1 نامید. ماتریس هایی که تنها دارای یک سطر و یا یک ستون هستند اغلب دارای معنی خاصی می باشند و اغلب از آنها بعنوان بردارهای سطری و برداری های ستونی نام برده می شود. علاوه برآن یک ماتریس با تعداد سطرها و ستونهای یکسان یک ماتریس مربع نامیده می شود.

اغلب اوقات سطرها و ستونهای یک ماتریس برخی از قابلیتهای تشخیصی داده ها را نشان می دهند. مثلا در مثال فوق، اولین ستون ممکن است نمایانگر روزهایی باشد که در آن مشاهدات ما رخ داده است(اعداد 1 تا 3). ستونهای 2 تا 4 می توانند خروجی داده های مربوط به همان روزها باشند که در طول همان روزها ایجاد شده اند. بعنوان مثال می توانند مقدار بارندگی در سه مکان مختلف باشند که برحسب میلیمتر اندازه گیری شده اند. بعنوان مثال مقدار بارندگی در مکان دوم از روز سوم، 3 میلیمتر است. در اینجا قابلیت مهم این است که ترتیب اعداد بیانگر ارتباطات بین آنها می باشد. اگر شما با برنامه های صفحه گسترده همانند اکسل آشنایی داشته باشید، می توانید یک ماتریس را بعنوان مجموعه ای مستطیل شکل از سل ها در نظر بگیرید. توجه داشته باشید امکان داشتن ورودی های خالی در یک ماتریس وجود ندارد. اگر مقداری برای یک ورودی خاص مناسب نباشد، می توانید از NaN(Not-a-Number ) استفاه کنید.

همانند اسکالرها، ماتریس ها نیز می توان جمع، ضرب، تفریق و یا تقسیم کرد. این عملیات را عملیات جبری بر روی ماتریس ها می نامند. MATLAB می تواند عملیات جبری را به خوبی بر روی ماتریس ها انجام دهد. تا زمانیکه با این عملیات جبری برروی ماتریسها آشنا نشوید نمی توانید از قابلیتهای ماتریسها به خوبی استفاده کنید. 

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

Website design with by ZABET