به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

استفاده از تابع DSum (آموزش پیشرفته اکسس)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش پیشرفته اکسس

 

می خواهیم نحوه استفاده از تابع DSum را در درون یک کنترل محاسبه شده (Calculated Control) بررسی کنیم تا با استفاده از آن بتوانیم مقدارجمع کل  داده ها را محاسبه کنیم. تابع DSum بسیار شبیه به تابع DLookUp عمل می کند. هردو تابع یک مجموعه یکسان از پارامترها را در دستورات خود قرار می دهند. تابع DSum به جای جستجو به دنبال یک مقدار فیلد در یک جدول یا فرم پرس و جو، جمع مقادیر موجود در یک فیلد خاص از یک جدول مشخص شده را محاسبه می کند.

در زیر می توانید نحوه نوشتن تابع DSum را مشاهده کنید:

 

=DSum("fieldName", "tableName", "criteria")


اولین پارامتر که در تابع قرار می دهیم، نام فیلدی است که حاوی گروهی از مقادیری است که می خواهیم با یکدیگر جمع بزنیم. دومین پارامتر نام جدول یا فرم پرس و جو(Query) است و سومین پارامتر یک شرط اختیاری است که از آن برای محدود کردن گروهی از رکوردها  استفاده می شود که محاسبات براساس آنها ایجاد می شود. تمامی پارامترها بصورت رشته ای گذاشته می شوند از اینرو از گیومه استفاده می کنیم.

به عنوان مثال، اگر ما فیلدی به نام Amount و جدولی به نام tblCategories داشته باشیم، دستور ما باید به شکل زیر باشد:

 

=DSum("Amount", "tblCategories", "fldCategory='A'")

 

پارامتر آخر، رشته شرط ما است. در این مثال، شرط ، محاسبات را به رکوردهایی محدود می کند که حاوی مقدار A در فیلد fldCategory می باشند. به همین منظور این تابع یک مقدار کلی (Total Amount) برای تمامی رکوردهایی تولید می کند که مقدار دسته بندی A به آن تخصیص داده شده است.

در شکل زیر، ما جدولی به نام tblCategories ایجاد کردیم و مقادیری را در آن وارد نمودیم. چهار دسته بندی مختلف در اینجا وجود دارند: A، B، C و D. هر دسته بندی دارای یک مقدار مربوط به خود است.


DSUM جدول

شکل 1: جدول دسته بندی ها (tblCategories)

 

سپس فرمی با چهار کنترل محاسبه شده ایجاد کردیم. از تابع DSum در هر کنترل استفاده کردیم تا یک مقدار کلی را برای هر دسته بندی محاسبه کند. 

 

تابع DSum

شکل 2: تابع DSum در درون کنترل های فرم محاسبه شده.

 

در زیر می توانید نتایج را مشاهده کنید:

 

DSum نتیجه کار

شکل 3: نتایج مربوط به تابع DSum

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش پیشرفته اکسس

Website design with by ZABET