به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

استفاده از منابع مستقل (آموزش اکسل ٢٠٠٧)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسل 2007

1-در صفحه Revenue، بر روی سل B4 کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

حال به فرمول موجود در نوار فرمول دقت کنید:

='Numbers Per-Frog'!E8*Sales!A4

 

آموزش اکسل 2007

 

2-اشاره گر ماوس را بر روی قسمت Fill Handle قرار دهید و آن را تا سل C4 بکشید.

 

آموزش اکسل 2007

 

سل C4 باید حاوی تنها یک خط فاصله (-) باشد.

 

آموزش اکسل 2007

 

3-بر روی سل C4 کلیک کنید. حال به فرمول موجود در نوار فرمول دقت کنید:

='Numbers Per-Frog'!F8*Sales!B4

 

آموزش اکسل 2007

 

این بدین معناست که اکسل، سل F8 در صفحه Numbers Per-Frog  را در مقدار فروش frog ماه January ضرب می کند.

هنگامی که فرمول موجود در سل B4 به سل C4 انتقال داده شد، اکسل محاسبات مربوطه را بر روی سل های مذکور نیز انجام می دهد. در صفحه Numbers Per-Frog اینکار را از E8 تا F8 انجام داد.

 

آموزش اکسل 2007

 

همچنین در صفحه Sales نیز از A4 تا B4 محاسبات مربوطه را انجام داد.

 

آموزش اکسل 2007

 

4-حال بر روی صفحه Numbers Per-Frog کلیک کنید. سپس به سل F8 نگاه کنید. این سل خالی می باشد.

 

آموزش اکسل 2007

 

فرمول موجود در سل C4  صفحه Revenue، حاصلضرب میزان فروش Frog در ماه January در یک سل خالی می باشد.  برای اصلاح آن از یک منبع مستقل استفاده می شود.

5-در صفحه Revenue، بر روی سل C4 کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

6-کلید DELETE را فشار دهید.

7-بر روی سل B4 کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

8-در نوار فرمول قبل از عبارت E8 کلیک کنید تا اشاره گر ماوس را در آنجا قرار دهید.

 

آموزش اکسل 2007

 

9-حال یک علامت دلار ($) تایپ کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

10-کلید ENTER را فشار دهید.

11-بر روی سل B4 کلیک کنید. حال به فرمول موجود در نوار فرمول دقت کنید:

='Numbers Per-Frog'!$E$8*Sales!A4

 

آموزش اکسل 2007

 

12-اشاره گر ماوس را بر روی Fill Handle قرار دهید و آن را تا سل C4 بکشید.

حال مقدار Gross Sales ماه February باید 60.00 دلار باشد. که حاصلضرب مقدار price of a frog (3$) در تعداد frogهای فروخته شده در ماه February (20) می باشد.

 

آموزش اکسل 2007

 

13- ابتدا بر روی سل B4 سپس سل C4 کلیک کنید. حال به فرمولهای موجود در نوار فرمول دقت کنید. در هردو فرمول از سل E8 در صفحه Numbers Per-Frog استفاده می شود.  

14-بر روی سل C4 کلیک کنید سپس اشاره گر ماوس را بر روی Fill Handle قرار دهید.

15-آن را به سمت سل M4 بکشید.  صفحه گسترده مربوطه باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش اکسل 2007

 

با استفاده از یک مرجع مستقل ( استفاده از نماد دلار ($) باعث می شود تا هر فرمول از همان سلی استفاده کند که حاوی قیمت Frog می باشد. ) فرمول مربوطه برای تمامی ماه های سال بطور دقیق محاسبات خود را انجام می دهد.

16-حال فرمول موجود در سل B5 صفحه Revenue را ویرایش کنید تا سل G6 در صفحه Numbers Per-Frog را به یک مرجع مستقل تبدیل کنید.

17-با استفاده از Fill Handle ، فرمول موجود در سل B5 را کپی کنید تا بدین طریق صفحه Revenue میزان net revenue هرماه را نشان دهد. بعد از انجام اینکار صفحه Revenue شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش اکسل 2007

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسل 2007

Website design with by ZABET