به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

استفاده از منابع مستقل (آموزش Google sheet)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

 

1-در صفحه  Revenue، بر روی سل B4 کلیک کنید. به فرمول موجود در نوار فرمول دقت کنید:

'Numbers Per-Frog'!E8*Sales!A4=

 

2- اشاره گر ماوس را بر روی Fill Handle قرار دهید سپس آن را به سمت سل C4 بکشید. هم اکنون محتویات سل C4 مقدار 0 می باشد.

 

منابع مستقل

 

3- بر روی سل C4 کلیک کنید. به فرمول موجود در نوار فرمول دقت کنید:

'Numbers Per-Frog'!F8*Sales!B4=

 

منابع مستقل درگوگل شیت

 

این بدان معناست که اکسل سل F8 موجود در صفحه Numbers Per-Frog را در مقادیر فروش Frog در ماه ژانویه ضرب می کند.

 

استفاده از منابع مستقل

 

منابع مستقل در گوگل

 

در صفحه Revenue، هنگامی که فرمول موجود در سل B4، به سل C4 منتقل شد، اکسل نیز تمامی سل های مورد استفاده در فرمول را نیز منتقل می کند. به عبارتی دیگر از سل E8 به F8 در صفحه Numbers Per-Frog انتقال داد. برای انجام اینکار از یک مرجع مطلق استفاده شده است.

4- در صفحه  Revenue، بر روی سل B4 کلیک کنید.

 

منابع مستقل در

 

5- درنوار فرمول، قبل از حرف E در E8 کلیک کنید تا اشاره گر ماوس را در آنجا قرار دهید:

 

'Numbers Per-Frog'! (اینجا کلیک کنید) E8*Sales!A4=

 

6- اکنون کاراکتر $ را تایپ کنید.

 

تایپ کاراکتر $

 

7- اکنون در نوار فرمول قبل از عدد 8 موجود در E8، کلیک کنید تا اشاره گر ماوس را در آنجا قرار دهید.

 

'Numbers Per-Frog'!E (اینجا کلیک کنید) 8*Sales!A4=

 

8- کاراکتر $ را تایپ کنید.

 

منابع مستقل با کاراکتر دلار

 

9- کلیک ENTER را فشار دهید.

10- در سل B4 کلیک کنید. اکنون به فرمول موجود در نوار فرمول دقت کنید:

 

'Numbers Per-Frog'!$E$8*Sales!A4=

 

منابع مستقل در google sheet

 

11-اشاره گر ماوس را بر روی Fill Handle قرار دهید و آن را تا سل C4 بکشید. اکنون Gross Sale ماه February باید 60.00$ شده باشد. این عدد برابر است با قیمت یک عدد frog (3$) ضرب در تعداد فروخته شده در ماه February(20) .

 

استفاده از منابع مستقل

 

12- ابتدا در سل B4 سپس C4 کلیک کنید . به فرمولهای موجود در نوار فرمول دقت کنید. هردو فرمول از سل E8 در صفحه Numbers Per-Frog استفاده کرده اند.

12- بر روی سل C4 کلیک کنید. اشاره گر ماوس را بر روی Fill Handle قرار دهید.

13- اشاره گر ماوس را تا سل M4 بکشید. اکنون Worksheet شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

نوار فرمول در منابع مستقل

 

با استفاده از خاصیت مرجعهای مطلق (با استفاده از کاراکتر $ باعث شدیم تا هر فرمول از همان محتویات سل frog price استفاده کند) فرمول برای تمامی ماه ها بصورت دقیق باقی ماند.

14- فرمول موجود در سل B5 صفحه Revenue را ویرایش کنید تا بدین طریق سل G6 در صفحه Numbers Per-frog به یک مرجع مطلق تبدیل شود.

15- با استفاده از Fill Handle، فرمول موجود درسل B5 را کپی کنید تا صفحه Revenue، مقدار درآمد خالص هر ماه را نشان دهد. بعد از انجام اینکار صفحه Revenue شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد: 

 

مقدار خالص در منابع مستقل

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

Website design with by ZABET