به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

استفاده از چندین سطح (آموزش HTML & CSS)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

 

1- فایل California.html را از درون پوشه Travel West باز کنید.

2- نواحی Links و Content خود را بصورت زیر وارد کنید:

 

نواحی link و content

 

اگر به خاطر داشته باشید قالب بندی نواحی Links و content هنوز در شیوه نامه format.css وجود دارد.

3- در ناحیه Links، قسمتهای فرعی را در درون قسمت اصلی California نمایش دهید:

 

قسمتهای فرعی در کالیفورنیا

 

4- در ناحیه Content، عنوان و پاراگراف زیر را قرار دهید:

 

عنوان و پاراگراف ناحیه content

 

سپس صفحه را ذخیره کنید.

5- مجددا فایل California.html را در مرورگر بارگذاری کنید. باید شبیه به شکل زیر به نظربرسد:

 

بارگذاری دوباره فایل کالیفورنیا

 

6- در شیوه نامه format.css، یک حاشیه 20 پیکسلی به قسمت بالای ناحیه Links اضافه کنید:

 

حاشیه 20 پیکسلی1

 

7- لایه گذاری (Padding) را از ناحیه content حذف کنید:

 

حذف ناحیه لایه گذاری

 

8- فایل شیوه نامه format.css را ذخیره کنید سپس فایل California.html را در مرورگر بارگذاری کنید. باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

فایل شیوه نامه فایل کالیفورنیا

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

Website design with by ZABET