به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

ایجاد برچسبهای پستی (آموزش اکسس ٢٠٠٧)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسس ۲۰۰۷

 

1-      بر روی برگه Create کلیک کنید. در نوار آفیس برروی Labels کلیک کنید.

 

01reports19g1

 

2-      هنگامی که پنجره Label Wizard ظاهر می شود، از فهرست Filter by manufacturer گزینه Avery را انتخاب کنید.

 

02reports19g2

 

3-      در فهرست نمایش داده شده از برچسبها، در زیر Product number، بر روی 5160 کلیک کنید.

 

03reports21g1

 

4-      بر روی دکمه Next کلیک کنید.

 

5-      مجددا بر روی دکمه Next کلیک کنید.

 

04reports22g1

 

6-      در فهرست Available Fields، بر روی First Name دبل کلیک کنید.

 

05reports23g1

 

7-      کلید SPACE صفحه کلید را فشار دهید.

 

8-      بر روی Last Name دبل کلیک کنید سپس کلید ENTER را فشار دهید.

اکنون پنجره برچسب باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

06reports23g2

 

9-      بر روی Company Name دبل کلیک کنید سپس کلید ENTER را فشار دهید. باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

07reports24g1

 

10-   بر روی Street Address دبل کلیک کنید سپس کلید ENTER را فشار دهید.

 

11-  بر روی City دبل کلیک کنید سپس یک کاما و یک جای خالی تایپ کنید.

 

12-  بر روی State دبل کلیک کنید سپس دو تا جای خالی تایپ کنید.

 

 

13-  بر روی Zip دبل کلیک کنید سپس کلید ENTER را فشار دهید.  اکنون پنجره برچسب باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

08reports24g2

 

14-  برروی دکمه Next کلیک کنید:

 

15-  هنگامی که صفحه بعدی ظاهر می شود، بر روی Last Name دبل کلیک کنید.

 09reports25g1

سپس برروی دکمه Next کلیک کنید.

 

16-  هنگامی که صفحه بعدی ظاهر می شود، عبارت Shipping Labels را در کادرموجود تایپ کنید.

 

10reports26g1

 

17-  بر روی دکمه Finish کلیک کنید.  برچسبهای ارسال باید شبیه به شکل زیر به نظر برسند:

 

11reports27g1

 

نکته: اگر کار هشداری را مشاهده کردید که پیغام Some data may not be displayed را به شما نشان می دهد، می توانید بر روی دکمه OK کلیک کنید تا از آن صرفنظر کنید. برچسبهای شما هنوز باید شبیه به شکل فوق به نظر آیند.

 

18- از برنامه اکسس خارج شوید.

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسس ۲۰۰۷

 

Website design with by ZABET