به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

ایجاد تغییرات در فرمها(آموزش اکسس ٢٠٠٧)

 بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسس ۲۰۰۷

 

1-      ابتدا برنامه اکسس و سپس بانک اطلاعاتی FoodStore1 را باز کنید.

 

2-      در قسمت Navigation بر روی فلش پایین افتادنی کلیک کنید.

 

01forms2g1

 

 

 

 

هنگامی که منو ظاهر شد، بر روی Forms کلیک کنید.

 

 

02forms2g2

 

3-      برروی Customer Form دبل کلیک کنید.

 

03forms2pt5g1

 

4-      هنگامی که Customer Form باز می شود، ابتدا بر روی View سپس Design View کلیک کنید.

 

04forms3g1

 

فرم مربوطه در نمای Design باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

 05forms3g2

 

افزودن یک فیلد

 

 1-      در نوار آفیس، بر روی Add Existing Fields کلیک کنید.

 

06forms4g1

 

باید قسمت Field List ظاهر شود:

 

07forms4g2

2-      بر روی فیلد Address 2 کلیک کنید سپس آن را از فهرست فیلد Address 2 به درون فرم بکشید.

 

آن را بین کادر Address 1 و کادر City قرار دهید:

 

08forms5g1

 

3-      دکمه ماوس را رها کنید. اکنون باید کادر جدیدی در فرم ظاهر شود:

 

09forms6g1

 

4-      قسمت Field List را ببندید.

 

10forms6g2

 

تغییر مکان فیلد

 

 1-      اشاره گر ماوس را بر روی ابزار جابه جایی کادر Address 2 قرار دهید.

 

11forms7g1

 

2-      کادر مربوطه را گرفته و بکشید تا هم تراز با کادرهای دیگر شود.

 

12forms8g1

 

دکمه ماوس را رها کنید. فرم مربوطه باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

13forms8g2

 

3-      بر روی برچسب Address 2 کلیک کنید.

 

14forms8g3

 

4-      لبه سمت راست آن را بکشید تا اندازه آن هم تراز با سایر برچسب ها شود.

 

15forms9g1

 

سپس دکمه ماوس را رها کنید.اکنون فرم باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

16forms9g2

 

5-      در نوار آفیس، ابتدا بر روی View، سپس بر روی Form View کلیک کنید.

 

17forms10g1

 

اکنون فرم باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

18forms10g2

 

6-      به نمای Design برگردید.

 

 تنظیم اندازه فیلدها

 1-      در کادر Address 1 کلیک کنید.

 

2-      کلید SHIFT را فشار داده و نگه دارید سپس بر روی کادر متنی Address 2 کلیک کنید.  باید هردو شیء انتخاب شده باشند:

 

19forms11g2

 

3-      در نوار آفیس بر روی برگه Arrange کلیک کنید.

 

20forms12g1

 

سپس بر روی To Widest کلیک کنید.

 

21forms12g2

 

اکنون فرم مربوطه باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

 22forms12g3

 

تغییر عنوان

 

 1-      بر روی برچسب Address 1 دبل کلیک کنید.

 

23forms13g123forms13g1

 

باید قسمت Property Sheet ظاهر شود:

 

24forms13g2

 

2-      در حالیکه برگه Format  را انتخاب کرده اید، بر روی آیتم Caption کلیک کنید تا انتخاب شود.

 

25forms14g1

 

3-      حال Street Address را تایپ کنید سپس کلید ENTER را فشار دهید.

 

4-      در نوار آفیس بر روی برگه Design کلیک کنید. سپس بر روی آیکون 26viewicon  کلیک کنید. برچسب مربوطه باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

27forms15g1

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسس ۲۰۰۷

 

Website design with by ZABET