به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

ایجاد صفحات فرعی (آموزش HTML & CSS)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

 

1- صفحات جدیدی را طبق لیست زیر ایجاد کنید:

نام فایل

عنوان

Bridgegoldengate.html

Seeing the golden gate

Highway101.html

Driving Highway 101

Bigsur.html

Staying in Big Sur

 

در صفحات جدید اطمینان حاصل کنید که کلمه California را به فایل California.html لینک داده اید.

2- در صفحه Golden Gate Bridge، عنوان صفحه را به  Seeing the golden gate Bridge تغییر دهید. عنوان را در بین تگ های h3 قرار دهید.

3- در زیر عنوان، پاراگراف را به متن زیر تغییر دهید:

 

صفحات فرعی

 

4- کلمات California، Highway 101 و Big Sur را به صفحات نظیر خود لینک دهید.

5- فایل goldengate.html را ذخیره کنید.

6- فایل format.css را باز کنید و قالب بندی زیر را برای تگ h3 اضافه کنید:

 

قالب بندی تگ h3

 

7- فایل goldengate.html را در مرورگر باز کنید. باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

goldengate فایل

 

8- در فایل goldengate.html، خصوصیت class=”y” را به لینک California.html اضافه کنید:

 

خصوصیت class=y

 

9- در شیوه نامه format.css، قالب بندی زیر را برای کلاس y وارد کنید:

 

قالب بندی برای کلاس y

 

10-فایل format.css را ذخیره کنید سپس مجددا فایل goldengate.html را در مرورگر بارگذاری کنید. باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

بارگذاری مجدد فایل goldengate

 

خصوصیت class=”y” در لینک به فایل California.html، عبارت You are here را نشان می دهد.

11-فایل Highway101.html را به گونه ای قالب بندی کنید تا شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

فایل highway101

 

12- قالب بندی فایل bigsur.html به گونه ای است که صفحه بندی و پیمایش آن سازگار با صفحات Golden Gate Bridge و Highway 101 می باشد.

عنوان :

Staying in Big Sur

 

پاراگراف:

 There are many excellent hotels right on the ocean in Big Sur.

 

13- تمامی صفحات را ذخیره کرده و سایت را در مرورگر نمایش دهید. باید شبیه به شکل زیر به نظربرسد:

 

نمایش سایت

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

Website design with by ZABET