به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

ایجاد فرمول در صفحه گسترده ها (آموزش اکسل ٢٠٠٧)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسل 2007

1-ابتدا Frog Farm را باز کنید.

2-بر روی برگه Revenue کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

3-در سل A1، عبارت Revenue را تایپ کنید. سپس این متن را به فونت Arial ، اندازه 12 point و حالت Bold تغییر دهید.

 

آموزش اکسل 2007

 

4-در سل B3، عبارت January را تایپ کنید.

5-حال سل های C3 تا M3 را با اسامی ماه های سال پر کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

6-در سل A4، عبارت Gross Sales را تایپ کنید.

نکته: پهنای ستون A را به اندازه ای باز کنید تا کل  متن دیده شود.

7-در سل B4، علامت تساوی (=) را تایپ کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

8-بر روی برگه Numbers Per-Frog کلیک کنید.

9-در صفحه Numbers Per-Frog، بر روی سل E8 کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

10-اکنون علامت ستاره(*) را تایپ کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

11-بر روی برگه Sales کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

12-در صفحه Sales، بر روی سل A4 کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

13-کلید ENTER را فشار دهید.  بر روی صفحه Revenue، مقدار Gross sales ماه January برابر با 30.00 دلار می شود.

 

آموزش اکسل 2007

 

14- بر روی سل B4 کلیک کنید. در نوار فرمول ، می توانید فرمول زیر را مشاهده کنید:

='Numbers Per-Frog'!E8*Sales!A4

 

آموزش اکسل 2007

 

به صفحاتی که قبل از مختصات سل نوشته شده اند، توجه کنید.

15-در صفحه Revenue، عبارت Net Revenue را در سل A5 وارد کنید.

16-در سل B5، فرمولی ایجاد کنید تا مقدار profit-per-frog را در تعداد frogهای فروخته شده برای ماه January ضرب کند. بعد از انجام اینکار مقدار Net Revenue ماه January باید 6.80 دلار بشود.

 

آموزش اکسل 2007

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسل 2007

 

Website design with by ZABET