بازدید: ٢١۴١

ایجاد یک فوق پیوند(آموزش Google Docs)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

1- در فایل مربوطه تا صفحه 5 پیمایش کنید.

2- حال متن زیر را انتخاب کنید:

www.theorchardrestaurant.com

 

ایجاد فوق پیوند در گوگل داکس

 

3- بر روی آیکون Insert Link کلیک کنید.

 

ایجاد فوق پیوند در گوگل داکس

 

4- بر روی آن مجددا کلیک کنید. باید پنجره پیوند ظاهر شده باشد:

 

ایجاد فوق پیوند در گوگل داکس

 

5- بر روی دکمه Apply  کلیک کنید.

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

طراحی سایت و سئو توسط ضابط