به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

ایجاد لیست ها (آموزش HTML & CSS)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

 

1- از آنجایی که سه نوع نژاد سگ وجود دارد، کافی است تگ های tag-p1 و tag-br1 را با تگهای tag li1 جایگزین کنید:

 

ایجاد لیست ها

 

ایجاد لیست

 

2-فایل index.html را ذخیره کنید و مجددا آن را بارگذاری کنید. باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

لیست ها

 

3- در برنامه نت پد، فایل format.css را باز کنید.

4- قالب بندی فونت و سایز را برای تگ های tag li1 وارد کنید:

 

قالب بندی فونت و سایز

 

5- فایل format.css را ذخیره کنید.

6- مجددا فایل index.html را بارگذاری کنید. آیتم های بولت دار باید کوچکتر شده و با فونت Arial نمایش داده شوند:

 

آیتم های کوچک بولت دار

 

7- عنوان صفحه خانگی index.html را به My Favorite Dogs تغییر دهید.

8- لیست های بولت دار را به فهرست عددی تغییر دهید. برای این منظور کافی است تا به جای تگ  tag li1 از تگ tag-ol1 استفاده کنید.

9- لیست عددی را مجددا به لیست بولت دار تغییر دهید.

10-آیتم های لیست را پررنگ (Bold) کنید. به جای استفاده از تگ b در فایل index.html، فایل format.css را باز کنید و خصوصیت زیر را در قالب بندی تگ tag li1 قرار دهید:

 

قالب بندی لیست

 

11- فایل index.html را ذخیره کنید و آن را در مرورگر مشاهده کنید. آیتمهای بولت دار باید پررنگ (Bold) شده باشند:

 

آیتم بولت دار پررنگ

 

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

Website design with by ZABET