به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

بریدن، کپی کردن و چسباندن(آموزش Google Docs)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

جابه جایی متن

1- در ابتدای جمله زیر کلیک کنید:

Use a kitchen towel to remove surface moisture.

2- درحالیکه کلید ماوس را فشار داده و نگه داشته اید آن را به سمت راست بکشید تا کل جمله شما انتخاب شود.

 

آموزش Cut , paste

 

3- ابتدای بر روی منوی Edit سپس گزینه Cut کلیک کنید.

 

آموزش Cut , paste

 

4- در ابتدای جمله زیر کلیک کنید:

This enables it to brown in the pan to place the cursor there.

5- ابتدا بر روی منوی Edit سپس گزینه Paste کلیک کنید.

 

آموزش Cut , paste

 

فایل شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش Cut , paste

 

کپی کردن متن

 

1- ابتدا از منوی Edit گزینه Select All را انتخاب کنید.

 

آموزش Cut , paste

 

2- در منوی Edit  بر روی گزینه Copy کلیک کنید.

 

آموزش Cut , paste

 

3- ابتدا بر روی گزینه File سپس گزینه های New و Document کلیک کنید.

 

آموزش Cut , paste

 

چسباندن متن

 

1- بر روی منوی Edit سپس گزینه  Paste کلیک کنید.

 

آموزش Cut , paste

 

کل متن فایل Cooking Chicken باید در پنجره یک فایل جدید ظاهر شود:

 

آموزش Cut , paste

 

2- ابتدا بر روی منوی File سپس گزینه Rename کلیک کنید و فایل جدید را تحت نام Cooking Chicken Copy ذخیره کنید.

 

آموزش Cut , paste

 

3- بر روی برگه مرورگر Cooking Chicken کلیک کنید تا به فایل اصلی بازگردید:

 

آموزش Cut , paste

 

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

Website design with by ZABET