به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از سابروتین(آموزش پرل)

 

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش پرل(Perl)

ایجاد یک فرم

 

 1-      با استفاده از دستورات زیر صفحه وبی را ایجاد کنید:

 

 2-      صفحه را تحت نام dreamcar.html در پوشهPERLSCRIPTS ذخیره کنید.

 

 3-      فایل مذکور را در دایرکتوری home وب سرور خود آپلود کنید:

 

subs6g1

 

 تجزیه و تحلیل داده های فرم

 

  1-      با استفاده از دستورات زیر اسکریپت جدیدی را ایجاد کنید:

 نکته: هنگامی که دستور زیر را در اسکریپت فوق می نویسید:

 

 $value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-
9])/pack(“C”, hex($1))/eg;

 

 باید آن را در یک خط بنویسید زیرا در غیر اینصورت اسکریپت کار نمی کند.

 باید شبیه به شکل زیر نوشته شود:


subs8g1

 

2-      اسکریپت مربوطه را تحت نام dreamcar.pl و در پوشهPERLSCRIPTS ذخیره کنید.

 معنی و مفهوم خطوط اسکریپت به صورت زیر می باشد:

 

 &getFormData;

 سابروتین getFormData را اجرا می کند تا اطلاعات را از کادرهای ورودی فرم موجود در فایل dreamcar.html جمع آوری کند.

 

 print "Make: $request{'make'}”;
print "\n";
print "Model: $request{'model'}”;

 این دستورات اطلاعاتی را درخواست می کنند که getFormData از کادرهای ورودی فرم در صفحه وب dreamcar.html جمع آوری کرده است.

 

 print "Model: $request{'model'}”;

 یکی از کادرهای ورودی اطلاعات در dreamcar.html به نام model می باشد:

 

 حال آن را بر روی صفحه مرورگر ویندوز نمایش می دهد:

 

 print "Model: $request{'model'}”;

 اما دستور

 

 sub getFormData {

 

 getFormData را بعنوان یک سابروتین معرفی می کند و سپس تعریف آن را شروع می کند.

 

 read (STDIN, $buffer, ENV{'CONTENT_LENGTH'});
@pairs = split(/&/, $buffer);
foreach $pair (@pairs) {
($name, $value) = split(/=/, $pair);
$value =~ tr/+/ /;
$value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/pack("C", hex($1))/eg;
$value =~ s/\n/ /g;
$request{$name} = $value;

 

 این سابروتین، سابروتین getFormData است.  این سابروتین، داده های متنی را از کادرهای ورودی فرم دریافت کرده و آنها را تجزیه و تحلیل می کند و یا اینکه آنها را در فرمی قرار می دهد که پرل می تواند از آنها استفاده کند.

 این سابروتین از متغیرهای محیطی و دستورات معمولی استفاده می کند که خارج از حوزه بحث این مبحث می باشند. بعد از اتمام این دوره آموزشی در دوره های آموزشی پیشرفته تر به بیان و توضیح بیشتر در این رابطه می پردازیم.

 

 نکته: به خاطر داشته باشید هنگامی که شما دستور زیر را می نویسید:

 

 $value =~ s/%([a-fA-F0-9][a-fA-F0- 9])/pack("C", hex($1))/eg;

 

  باید آن را در یک خطر تایپ کنید زیرا در غیر اینصورت هرگز اجرا نخواهد شد.

  کاراکتر } نیز سابروتین getFormData را می بندد.

 

 3-      فایل dreamcar.pl را به دایرکتوریperlscripts وب سرور خود آپلود کنید. سپس مجوزهای آن را به گونه ای تنظیم کنید تا تمامی کاربران بتوانند آن را اجرا کنند.

 

 4-      آدرس زیر را در مرورگر خود تایپ کنید:

 

 www.yourwebsite.com/dreamcar.html

 

 5-      کادرهای فرم را پر کنید سپس بر روی دکمه Submit کلیک کنید.


       خروجی باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

subs11g1

  بازگشت به صفحه اصلی آموزش پرل(Perl)

Website design with by ZABET