به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

ترازبندی صفحه (آموزش Google Docs)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

تنظیم حاشیه ها

 

1- ابتدا بر روی منوی Fileسپس گزینه Page Setup کلیک کنید.

 

ترازبندی صفحه در گوگل داکس

 

2- هنگامی که پنجره Page Setup باز می شود، مقدار 0.75 را برای هر چهار حاشیه وارد کنید.

 

ترازبندی صفحه در گوگل داکس

 

3- بر روی Ok کلیک کنید.

 

تغییر جهت

 

1- ابتدا بر روی منوی File، سپس گزینه Page Setup کلیک کنید. هنگامی که پنجره Page Setup ظاهر شد، گزینه Landscape را انتخاب کنید.

 

ترازبندی صفحه در گوگل داکس

 

با اینکار جهت صفحه به حالت افقی تغییر می کند.

2- بر روی گزینه Portrait کلیک کنید. جهت صفحه مجددا با حالت عمودی باز می گردد.

3- بر روی OK کلیک کنید.

 

تنظیم اندازه صفحه کاغذ

1- ابتدا بر روی منوی File، سپس گزینه Page Setup کلیک کنید. هنگامی که پنجره Page Setup ظاهر می شود، بر روی منوی کرکره ای Paper Size کلیک کنید.

 

ترازبندی صفحه در گوگل داکس

 

2- اندازه صفحه کاغذ را به Legal تغییر دهید.

 

ترازبندی صفحه در گوگل داکس

 

3- تنظیم فوق را مجددا به گزینه Letter برگردانید.

 

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

Website design with by ZABET