به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

ترازبندی متن (آموزش HTML & CSS)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

 

1- در فایل index.html، خصوصیت align =”right”  را به تگ پاراگراف (p) اضافه کنید.

 

ترازبندی متن در HTML

ترازبندی متن در HTML

 

2- فایل index.html را ذخیره کنید سپس آن را مجددا در مرورگر بارگذاری کنید. پاراگراف مربوطه باید در لبه سمت راست صفحه قرار گرفته باشد:

 

ترازبندی در HTML

 

3- با استفاده از برنامه نت پد، خصوصیت align =”right”   را با align =”Center”  جایگزین کنید.

 

align text

 

4- فایل index.html را ذخیره کنید سپس مجددا در مرورگر خود بارگذاری کنید. صفحه شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

Css ترازبندی

 

5- خصوصیت align =”center” را از تگ p حذف کنید:

 

وسط چین در HTML

 

6-فایل index.html را ذخیره کنید سپس مجددا در مرورگر خود بارگذاری کنید. باید شبیه به شکل زیر به نظربرسد:

 

نتیجه نهایی در ترازبندی متن

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

Website design with by ZABET