به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

تغییر قسمتهای مختلف یک ماتریس (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

با کمک روشهای آدرس دهی زیرمجموعه ماتریس ها می توان آنها را تغییر داد. برای انجام اینکار کافی است زیرمجموعه ای را که می خواهید تغییر دهید، آدرس دهی کنید سپس بعد از آن یک علامت تخصیص (=) قرار دهید و در آخر آنچه را که می خواهید زیرمجموعه شما به آن تبدیل شود، بنویسید. فرض کنید می خواهیم دو مشاهده آخر از سه مکان در ماتریس textMatrix را از 9 و 9 به مقادیر 7 و 6 تغییر دهیم. آدرس این دو عضو که با استفاده از شماره سطرها و ستونها مشخص می شوند، عبارت است از سطرهای 2 و 3 و ستون 4. برای تغییر این دو عضو، کافی است یک ماتریس 2x1 را که دارای مقادیر 7 و 6 می باشد، به این قسمت از ماتریس تخصیص دهیم:

 

تغییر قسمتهای مختلف یک ماتریس

 

طبیعتا ابعاد آن قسمتی را که می خواهید تغییر دهید (در این مثال 2x1) باید با ابعاد داده های جدید یکسان باشند. البته اینکار را می توانید با کمک روش آدرس دهی تک اندیسی نیز انجام دهید:

 

ماتریس ها در MATLAB

 

همچنین می توانید از روش آدرس دهی شرطی برای تغییر داده ها نیز استفاده کنید. فرض کنید تنها مشاهداتی که از 10 کمتر می باشند، مد نظر شما هستند. بنابراین می توانید بقیه را بر روی NaN تنظیم کنید:

 

قرار دادن NAN بر روی ماتریس

 

استفاده از آدرس دهی شرطی زمانی می تواند برای ما مفید باشد که می خواهیم یک دوره یا قسمت خاصی از داده ها را انتخاب کنیم. فرض کنید که تنها به مشاهدات روز دوم به بعد نیاز داریم. بنابراین در ابتدا شماره سطرهای مورد نظر را از ستون اول پیدا می کنیم سپس از آنها برای انتخاب تمامی ستونهای مورد نظر از سطرهای انتخاب شده، استفاده می کنیم:

 

آدرس دهی شرطی

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

Website design with by ZABET