به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

تفریق (آموزش اکسل ٢٠٠٧)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسل 2007

1- در سل G3 کلیک کنید. و عبارت زیر را در آن تایپ کنید:

Profit Per Frog

 

آموزش اکسل 2007

 

2- در سل G4 کلیک کنید. حال یک علامت مساوی (=) در آن تایپ کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

3- در سل E6 کلیک کنید و یک علامت منفی (-) در آن تایپ کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

4- در سل B7 کلیک کنید. صفحه گسترده شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش اکسل 2007

 

5- کلید ENTER را فشار دهید. مقدار Profit Per Frog باید 0.68 باشد.

 

آموزش اکسل 2007

 

6- در سل G4 کلیک کنید. صفحه گسترده باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش اکسل 2007

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسل 2007

Website design with by ZABET