به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

توابع جبری و کاراکترهای ویژه (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

در برنامه MATLAB معمولا شما تمامی کارهایی را که می خواهید برنامه برای شما انجام دهد را بصورت دستور وارد می کنید. این بدین معناست که شما باید برخی از این دستورات را به همراه نحوه نوشتن آنها بدانید.

برخی از کاراکترها معنی خاصی دارند و مرتبا از آنها استفاده می شود که در زیر به آنها اشاره کرده ایم:

 

کاراکتر کاما (,)

 

از این کاراکتر برای جداکردن فرامینی که در یک خط نوشته می شوند، استفاده می شود. بعنوان مثال می توانید دستور sqrt(4),sqrt(9) را بنویسید تا برنامه MATLAB  مقادیر آنها را بطور همزمان محاسبه کند.

 

کاراکتر سمی کالن (;)

 

این کاراکتر باعث می شود تا خروجی دستور شما بعد از اجرا نمایش داده نشود. بعنوان مثال اگر شما 9+5; را تایپ کنید و کلید ENTER را فشار دهید، دستور شما محاسبه شده و در متغیر ans ذخیره می شود(می توانید در پنجره Workspace مشاهده کنید). ولی چیزی در پنجره فرمان (Command window ) نمایش داده نمی شود. استفاده از این کاراکتر زمانی مناسب است که بخواهید برنامه ای را اجرا کنید ولی نمی خواهید محاسبات شما بلادرنگ نمایش داده شوند. توجه داشته باشید، اگر دستورات خود را با استفاده از کاراکتر سمی کالن( ; ) از یکدیگر جدا کنید دیگر نمی توانید از کاراکتر کاما (,) استفاده کنید.

 

کاراکتر کامنت (%)

 

هرچیزی که بعد از کاراکتر % نوشته می شود تا آخر خط در نظر گرفته نمی شود. استفاده از آن برای افزودن توضیحات به خطوط برنامه مفید است ولی با این وجود به ندرت از آن در پنجره فرمان استفاده می شود.

توابع جبری پایه به شرح زیر می باشند:

Sqrt(9) : ریشه مربع عدد 9

3^4  : توان. 3 به  توان 4 (3*3*3*3) و یا 34

Exp(4) : توان 4 با پایه e. E4

Log(5) : لگاریتم طبیعی 5.

Log10(5)  : لگاریتم 5 با پایه 10.

Abs(-3) : مقدار مطلق عدد -3.

Round(1.3) : رند کردن به نزدیکترین عدد صحیح.

Floor(1.3)  : رند کردن به نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر.

Ceil(1.3) : رند کردن به نزدیکترین عدد صحیح بزرگتر.

Fix(1.3) : رند کردن به سمت عدد صحیحی که به سمت صفر نزدیکتر است.

Sign(1) : علامت 1 در صورتی که کوچکتر از صفر باشد -1 می شود در صورتی بزرگتر از صفر باشد 1 و در صورتی که 0 باشد، 0 می شود.

 

از این توابع می توانید بصورت تودرتو استفاده کنید. بعنوان مثال اگر بخواهید مقدار مطلق عدد -4 را به توان 3 رسانده و سپس به سمت نزدیکترین عدد صحیح رند کنید، می توانید بنویسید:

 

توابع جبری در متلب

 

این محاسبه ابتدا از درون پرانتز انجام می شود سپس مقادیر خارج از آن محاسبه می شود.

از توابع زیر نیز می توانید در صورت لزوم استفاده کنید:

 

Help

در صورت نیاز می توانید با تایپ کلمه help و نام یک تابع از راهنمای مربوط به آن تابع استفاده کنید. بعنوان مثال با تایپ help Sign می توانید متن کوتاهی در رابطه با نحوه عملکرد تابع sign مشاهده کنید. همچنین لینکهایی در ارتباط با تابع مربوطه و صفحات دیگر را مشاهده خواهید کرد.

 

Clc

پنجره فرمان (Command) را پاک می کند. فقط پنجره پاک می شود و متغیر و چیزهای دیگر تغییر نمی کنند. بدین طریق می توانید از برهم ریختگی و آشفتگی خلاص شوید.

 

Clear

متغیرها را حذف می کند. اگر از خود عبارت clear به تنهایی استفاده کنید، تمامی متغیرها حذف می شوند ولی اگر از clear به همراه به همراه یک یا چند نام متغیر استفاده کنید(بعنوان مثال clear abc)، فقط متغیرهای نامبرده را حذف می کند.

 

(فلش رو به سمت بالای صفحه کلید) فلش سمت بالا در متلب

اگر از این کلید استفاده کنید، دستورات قبلی را یک به یک برای شما می آورد. اگر در ابتدا یک یا چند کاراکتر را تایپ کنید سپس این کلید از صفحه کلید را فشار دهید، MATLAB به آن خطی که با آن کاراکتر آغاز می شود، می پرد. بعنوان مثال، اگر عدد 75  را تایپ کرده باشید سپس کلید فلش  فلش سمت بالا در متلب را فشار دهید، به ابتدای خط 75 – (32*2) + (4/2)  می رود.

 

Format

با استفاده از این دستور نحوه نمایش داده های خروجی در پنجره فرمان را تغییر می دهد. توجه داشته باشید که استفاده از این دستور، محاسبات داخلی یا مقدار متغیر را تغییر نمی دهد فقط بر روی نحوه نمایش خروجی داده ها در پنجره فرمان تاثیر می گذارد.

دستور format loose خطوطی را بین خروجی ها اضافه می کند و دستور format compact خطوط اضافی را حذف می کند. دستور format long g اعداد را تا 15 رقم اعشار و دستور format short g اعداد را تا 5 رقم اعشار نمایش می دهد. بعنوان مثال، عدد 1/3 در حالت اول بصورت 0.333333333333333 و در حالت دوم بصورت 0.33333 نمایش داده می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه استفاده از این دستور می توانید دستور help format را در پنجره فرمان تایپ کنید.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

Website design with by ZABET