به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

جمع و تفریق ماتریس ها (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

برای جمع و یا تفریق دو ماتریس باید هردوی آنها دارای ابعاد یکسان باشند همچنین جمع و تفریق بصورت درایه به درایه انجام می شود. تعریف جمع ماتریس ها بصورت زیر می باشد:

 

جمع دوماتریس

 

که هردو ماتریس X و Y دارای T سطر و n ستون می باشند.  تفریق نیز همانند جمع تعریف می شود. در MATLAB برای انجام عمل جمع و تفریق از عملگر متداول جمع و تفریق (+ و -) استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

 

جمع و تفریق ماتریس ها

 

توجه داشته باشید که می توانید یک عدد اسکالر را با یک ماتریس با هر ابعاد جمع زده یا تفریق کنید. در این حالت عدد اسکالر به تک تک درایه ها اضافه شده یا کم می شود.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

Website design with by ZABET