بازدید: ١١٠۵

حذف بانکهای اطلاعاتی (آموزش MySQL)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MySQL

 

1- دستور زیر را تایپ کرده وکلید ENTER را فشار دهید:

 

حذف بانکهای اطلاعاتی در Mysql

 

2- حال دستور زیر را تایپ کرده و کلید ENTER را فشار دهید:

 

حذف بانکهای اطلاعاتی در Mysql

 

پنجره شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

حذف بانکهای اطلاعاتی در Mysql

 

بانک اطلاعاتی us_presidents حذف شده است.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MySQL

طراحی سایت و سئو توسط ضابط