به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

حلقه ها در سوئیفت (آموزش Swift)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

 

ممکن است در موقعیتی قرار بگیرید که بخواهید مجموعه ای از دستورات را به دفعات تکرار کنید. عموما دستورات به طور متوالی اجرا می شوند: یعنی ابتدا اولین دستور در یک تابع اجرا می شود سپس دومین دستور و الی آخر. زبانهای برنامه نویسی ساختارهای کنترلی مختلفی را ارائه می دهند که امکان اجرا دستورات را به روشهای مختلف فراهم می آورند.

دستور حلقه این امکان را به ما می دهد تا یک دستور یا مجموعه ای از دستورات را به دفعات اجرا کنیم. در ادامه می توانید شکل کلی یک دستور حلقه را که در بیشتر زبانهای برنامه نویسی رایج است، مشاهده کنید:

 


حلقه ها در سوئیفت

 

انواع مختلف حلقه ها در زبان برنامه نویسی سوئیفت به شرح زیر می باشند:

 


حلقه ها در سوئیفت

 

حلقه For-in

 

حلقه for-in بر روی مجموعه ای از آیتمها همانند بازه ای از اعداد، آیتمهای موجود در یک آرایه یا کاراکترهای یک رشته تکرار می شود:

 

نحوه نوشتن حلقه for-in

 

نحوه نوشتن یک حلقه For-in در زبان برنامه نویسی سوئیفت به شکل زیر می باشد:

 

حلقه ها در سوئیفت

دیاگرام روند اجرای حلقه For-in

 

حلقه ها در سوئیفت

 

مثال


حلقه ها در سوئیفت

 

با اجرای دستورات فوق، نتیجه زیر حاصل می شود:


حلقه ها در سوئیفت

 

حلقه for سوئیفت

 

حلقه for، یک ساختار کنترلی تکراری است که این امکان را به شما می دهد تا یک حلقه را به گونه ای بنویسید تا به دفعات مشخص تکرار و اجرا شود.

 

نحوه نوشتن حلقه for

 

نحوه نوشتن حلقه for در زبان برنامه نویسی سوئیفت به شکل زیر می باشد:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

روند کنترلی در یک حلقه for، به شکل زیر می باشد :

  • برای بار اول حلقه یکبار اجرا می شود. این مرحله این امکان را به شما می دهد تا متغیرهای کنترلی حلقه را تعریف و راه اندازی کنید. تا قبل از سمی کالن نیازی نیست که دستوری را در اینجا قرار دهید.
  • در مرحله بعد، شرط شما مورد ارزیابی واقع می شود. اگر صحیح باشد، دستورات حلقه اجرا می شود. اگر صحیح نباشد، دستورات حلقه اجرا نمی شود و روند کنترل به دستور بعد از حلقه for می پرد.
  • بعد از اجرای دستورات حلقه، روند کنترل به دستور نمو (افزایشی) باز می گردد. این دستور این امکان را به شما می دهد تا متغیرهای کنترلی حلقه را به روز رسانی کنید. این دستور می تواند خالی رها شود تا کنترل حلقه به سمی کالن بعد از شرط برسد.
  • مجددا شرط ارزیابی می شود. اگر صحیح باشد، حلقه اجرا می شود و مراحل فوق مجددا تکرار می شوند(اجرای دستورات حلقه، نمو و سپس مجددا بررسی شرط حلقه). بعد از اینکه شرط حلقه برقرار نشد (صحیح نبود) اجرا حلقه متوقف می شود.

 

دیاگرم روند اجرای حلقه for


حلقه ها در سوئیفت

 

مثال

 

حلقه ها در سوئیفت

 

با اجرای دستورات فوق، نتیجه زیر حاصل می شود:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

حلقه While سوئیفت

 

تا زمانیکه شرط ارائه شده؛ صحیح باشد، حلقه While در زبان برنامه نویسی سوئیفت، دستورات را به طور مکرر اجرا می کنند.

 

نحوه نوشتن حلقه While در سوئیفت

 

نحوه نوشتن حلقه While در زبان برنامه نویسی سوئیفت به شکل زیر می باشد:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

در اینجا به جای Statement(s) می تواند یک دستور یا مجموعه ای از دستورات قرار گیرند. به جای Condition می تواند هر نوع عبارتی را بعنوان شرط اجرای حلقه قرار داد. حلقه تا زمانیکه شرط صحیح باشد، اجرا می شود. هنگامیکه شرط برقرار نباشد (صحیح نباشد) روند اجرای برنامه به خط بعد از حلقه می رود.

عدد 0، رشته ‘0’ و لیست خالی ( ) هیچکدام در یک متن شرطی بولین قابل قبول نیستند(false). سایر مقادیر قابل قبول می باشند(true). منفی کردن یک مقدار صحیح با استفاده از ! یا Not، یک مقدار نادرست (false)را برمیگرداند.

 

دیاگرام روند اجرای حلقه While

 

حلقه ها در سوئیفت

 

نقطه کلیدی حلقه While این است که ممکن است اجرا نشود. هنگامی که شرط حلقه تست می شود و نتیجه نادرست است، روند کنترل اجرایی برنامه، حلقه while را در نظر نمی گیرد و اولین دستور بعد از حلقه While اجرا خواهد شد. 

 

مثال

 

حلقه ها در سوئیفت

 

در اینجا از عملگر مقایسه ای < برای مقایسه مقدار اندیس متغیر با عدد 20 استفاده کردیم. تا زمانیکه مقدار اندیس کمتر از 20 باشد، حلقه While اجرای مجموعه ای از دستورات را ادامه می دهد ولی به محض اینکه مقدار اندیس برابر با عدد 20 بشود، از حلقه خارج می شود. با اجرای دستورات فوق نتیجه زیر حاصل می شود:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

حلقه Do –while سوئیفت

 

برخلاف حلقه های for و while، که شرط حلقه را در بالای حلقه تست می کنند، حلقه do … while شرط حلقه را در گایین حلقه تست می کند.

یک حلقه do .. while بسیار شبیه به حلقه while می باشد، با این تفاوت که حلقه do.. while حداقل یکبار اجرا می شود.

 

نحوه نوشتن یک حلقه do … while

 

نحوه نوشتن یک حلقه do.. while در سوئیفت به شکل زیر می باشد:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

اگر دقت کنید، متوجه می شوید که شرط حلقه در انتهای آن قرار دارد، بنابراین قبل از اینکه شرط تست شود، دستورات حلقه حداقل یکبار اجرا می شوند. اگر شرط صحیح باشد، روند کنترل اجرای برنامه به do می پرد و دستورات درون حلقه مجددا اجرا می شوند. این روند تا زمان برقرار بودن شرط حلقه تکرار می شود. عدد 0، رشته ‘0’ و لیست خالی ( ) هیچکدام در یک متن شرطی بولین قابل قبول نیستند(false). سایر مقادیر قابل قبول می باشند(True). منفی کردن یک مقدار صحیح با استفاده از ! یا Not، یک مقدار نادرست (false) را برمیگرداند.

 

دیاگرام روند اجرای حلقه Do ... while

 

حلقه ها در سوئیفت

 

مثال

 

حلقه ها در سوئیفت

 

بااجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شود:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

دستورات کنترلی حلقه

 

دستورات کنترلی حلقه باعث می شوند تا روند اجرایی حلقه از ترتیب خود خارج شود. هنگامی که اجرای یک حلقه از روند عادی خود خارج شد، تمامی شی های ایجاد شده در آن حوزه، از بین می روند.

سوئیفت از دستورات کنترلی زیر پشتیبانی می کند.

 

حلقه ها در سوئیفت

 

دستور continue در سوئیفت

 

دستور continue در سوئیفت باعث می شود تا حلقه اجرای دستورات خود را متوقف کرده و مجددا برای ادامه کار به ابتدای حلقه برود.

در حلقه for با اجرای دستور continue، باعث اجرای  مجدد تست شرط شده و مقدار نمو افزایش می یابد تا اجرا شود. برای حلقه های  while و do … while، دستور Continue باعث می شود تا کنترل برنامه به تستهای شرطی برنامه منتقل شود.

 

نحوه نوشتن دستور continue در سوئیفت

 

فقط کافی است تا خود کلمه Continue را بنویسید.

 

دیاگرام روند اجرای دستور continue

 

حلقه ها در سوئیفت

 

مثال

 

حلقه ها در سوئیفت

 

بااجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شود:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

دستور break

 

از دستور break در زبان برنامه نویسی C برای دو منظور استفاده می شود:

  1. هنگامی که برنامه  در درون یک حلقه با دستور break مواجه می شود، اجرای دستور break متوقف شده و روند اجرای برنامه به دستوری که بعد از حلقه قرار دارد، ارجاع داده می شود.
  2. از آن برای متوقف کردن یک حالت از دستور switch استفاده می شود.

اگر شما از حلقه های تودرتو استفاده می کنید، دستور break باعث متوقف شدن اجرای حلقه داخلی می شود و کنترل اجرای برنامه به خط بعدی خارج از همان حلقه ارجاع داده می شود.

 

نحوه نوشتن دستور break

 

فقط کافی است تا خود کلمه break را بنویسید.

 

دیاگرام روند اجرای دستور Break

 

حلقه ها در سوئیفت

 

مثال

 

حلقه ها در سوئیفت

 

با اجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شود:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

دستور fallthrough در سوئیفت

 

در  سوئیفت دستور Switch اجرای خود را به محض اینکه اولین case آن با شرط مورد نظر تطبیق پیدا کند تمام می کند و دیگر به caseهای بعدی نمی پردازد(در حالی که در زبانهای برنامه نویسی C و C++ به caseهای بعدی می رود(.

نحوه نوشتن دستور switch در زبانهای برنامه نویسی C و C++ به شکل زیر می باشد:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

برای خروج از دستور Case نیاز است تا از دستور break استفاده شود در غیراینصورت اجرای برنامه به دستورات بعدی Case که در زیر حالت تطبیق داده شده قرار دارند، ارجاع داده می شوند.

 

نحوه نوشتن دستور Switch در سوئیفت

 

نحوه نوشتن دستور Switch در زبان برنامه نویسی سوئیفت به صورت زیر می باشد:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

اگر از دستور fallthrough استفاده نمی کنید، برنامه بعد از اجرای دستور Caseای که مطابق با شرط شما می باشد، از دستور Switch خارج می شود. برای نشان دادن دقیقتر نحوه عملکرد آن به دو مثال زیر توجه کنید.

 

مثال 1

 

مثال زیر نحوه استفاده از دستور switch را در زبان برنامه نویسی سوئیفت بدون fallthrough نشان می دهد:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

با اجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شود:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

مثال2

 

مثال زیر نحوه استفاده از دستور switch را در زبان برنامه نویسی سوئیفت با  fallthrough نشان می دهد:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

با اجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شود:

 

حلقه ها در سوئیفت

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

Website design with by ZABET