به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

دستورات مورد استفاده برای رسم دو بعدی (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

برخی از دستورات مفیدی که برای رسم دو بعدی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر می باشند:

 

دستور Plot(x,y)

 

یک رسم دو بعدی ایجاد می کند. X باید برداری از مقادیر X وy  نیز باید بردار یا ماتریسی از مقادیر نظیر Y باشد. طول هردو باید یکسان باشد. توجه داشته باشید که اگر رسمی در پنجره شکل وجود داشته باشد، حذف شده و با رسم جدید جایگزین می شود. می توانید خطوط متعددی را با وارد کردن بردارهای X و Y  در دستور plot، رسم کنید. بعنوان مثال، plot(x1,y1,x2,y2,x3,y3). اگر بردار X برای همه y ها یکسان باشد، می توانید تمامی بردارهای y را بصورت یک ماتریس وارد کنید بعنوان مثال، plot(x,[y1,y2,y3]). همچنین می توانید دستوری را در بین یک جفت تک کتیشن وارد کنید تا با استفاده از آن نحوه نمایش داده ها را مشخص کنید. بعنوان مثال دستور plot(x,y,’r:d’) یک خط نقطه چین قرمز رنگ با نشانگرهای لوزی شکل (Diamond Marker) ایجاد می کند. اگر نوع خط مشخص نشود، بطور پیش فرض خط معمولی توپر در نظر گرفته می شود. دستوراتی که برای تعیین نوع خط وارد می شوند عبارتند از :

 

رنگها:

B

آبی

R

قرمز

C

سیان (آبی متمایل به سبز)

M

ارغوانی

Y

زرد

K

سیاه

W

سفید

 

 

خطوط:

-

خط توپر معمولی

:-

نقطه چین

-.

خط نقطه

--

خط فاصله

 

 

نشانگر:

.

نقطه

O

دایره

X

علامت X

+

بعلاوه

*

ستاره

S

مربع

D

لوزی

V

مثلت

^

مثلث

مثلث

مثلث

P

ستاره پنج پر

H

ستاره شش پر

 

 

دستور Hold

 

هنگامی که رسم جدیدی ایجاد می شود، رسم موجود را در پنجره رسم شکل نگه می دارد. دستور hold on این قابلیت را فعال می کند و دستور hold off آن را غیر فعال می کند. اجرای دستور Hold به تنهایی بین حالت on و off تغییر وضعیت می دهد.

 

دستور grid

 

یک زمینه شطرنجی به نمودار اضافه می کند. دستور grid on این قابلیت را فعال می کند و دستور grid off آن را غیر فعال می کند. اجرای دستور grid به تنهایی بین حالت on و off تغییر وضعیت می دهد.

 

دستور xlabel,ylabel

 

به ترتیب برچسبی را به محورهای x و y اضافه می کند. بعنوان مثال، xlable(‘year’) ، عبارت year را در زیر محور X اضافه می کند.

 

دستور title

 

نامی به عنوان تیتر در بالای نمودار اضافه می کند. بعنوان مثال، title(‘Interest Rates’).

 

دستور legend

 

راهنمایی را به نمودار اضافه می کند و نشان می دهد که خطوط رسم شده بیانگر چه چیزی هستند. بعنوان مثال، legend(‘short rate’, ‘long rate’).

 

دستور axis

 

ظاهر محورها را کنترل می کند. بعنوان مثال، دستور axis([0 10 2 20]) محور Xها را از 0 تا 10 و محور Yها را از 2 تا 20 شماره گذاری می کند. البته نگارش های خاصی از این دستور هم وجود دارند بعنوان مثال، axis tight که طول محورها را به اندازه ای کوچک می کند که تمامی داده ها بر روی آنها نمایش داده شوند.

 

دستورات xlim, ylim

 

شبیه به دستور axis می باشد با این تفاوت که تنها برروی ابعاد x- و y- عمل می کنند.

 

دستور figure

 

پنجره رسم شکل جدیدی را باز می کند بنابراین رسم جدید باعث حذف رسم قدیمی نمی شود.

 

دستور subplot

 

پنجره رسم شکل را به چندین سطر و ستون تقسیم می کند سپس مشخص می کند که کدامیک از آنها فعال باشد تا دستورات رسم شکل بر روی آنها اجرا  شود. بعنوان مثال، دستور subplot(4,2,7) پنجره رسم شکل را به چهار سطر و دو ستون تقسیم می کند و هفتمین قسمت از آن را انتخاب می کند. توجه داشته باشید برای مشخص کردن پنجره هفتم باید بصورت سطری شمارش کنید و نه ستونی. بدین ترتیب قسمت هفتم، در سطر چهارم و ستون اول قرار دارد.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

Website design with by ZABET