به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

رسم یک تابع (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

از آنجایی که بیشتر توابع عضو به عضو عمل می کنند، برای یک مجموعه از مقادیر X، معمولا ایجاد یک جدول از مقادیر x- و y- برای یک تابع داده شده آسان است. بعنوان مثال فرض کنید که تابعفرمول تابع برای رسم وجود دارد و می خواهیم تابع را برای مقادیر x بین -1 و 2piرسم کنیم. در ابتدا برداری از مقادیر X ایجاد می کنیم، توجه داشته باشید که باید مقادیر محورها را به خوبی مشخص کرده باشید تا تغییرات در محور yها نمایان شوند. سپس برداری از مقادیر yها را ایجاد می کنیم و داده ها را رسم می کنیم. برای نمایش اولین جفت از مقادیر، آنها را بصورت ماتریسی در پنجره Command نمایش می دهیم.

 

ماتریس تابع

 

برای یک مجموعه از مقادیر x و y، افزودن نشانگرهایی در یک مقادیر خاص آسان می باشد. بعنوان مثال، در یک تابع مینیمم. هنگامی که از تابع min() با دو آرگومان خروجی استفاده می کنید، هم حداقل مقدار و هم مکان قرارگیری همان عدد را نشان می دهد.

 

تابع مینیمم برای رسم

 

از آنجایی که مقادیر x و y جفت هستند، مقدار x که مطابق با حداقل مقدار y می باشد، باید در همان مکان از x باشد. حال می توانیم با اجرای فرمان زیر یک نشانگر o قرمز رنگ را در همان مکان قرار دهیم:

 

فرمول تابع برای رسم نمودار

شکل رسم نمودار تابع

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

Website design with by ZABET