به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

رشته ها در سوئیفت (آموزش Swift)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

 

رشته ها در سوئیفت مجموعه مرتبی از کاراکترها می باشند همانند : “Hello, World”. به عبارتی دیگر بیانگر مجموعه ای از مقادیر انواع کاراکترها می باشند.

 

ایجاد یک رشته

 

رشته را می توانید با استفاده از یک لیترال رشته ای یا ایجاد نمونه ای از یک کلاس رشته ای ایجاد کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 

رشته ها در سوئیفت

 

با اجرای دستور فوق، نتیجه زیر حاصل می شود:

 

رشته ها در سوئیفت

 

رشته خالی

 

یک رشته خالی را می توانید با استفاده از یک لیترال رشته ای خالی یا ایجاد یک نمونه از کلاس رشته ای (که در زیر نشان داده شده است) ایجاد کنید. همچنین می توانید با استفاده از خصوصیت بولین isEmpty، کنترل کنید که آیا یک رشته خالی است یا خیر.

 

رشته ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شوند:

 

رشته ها در سوئیفت

 

ثابتهای رشته ای

 

می توانید مشخص کنید که رشته شما با تخصیص به یک متغیر می تواند تغییر داده شود یا اینکه مقدار آن با تخصیص به یک مقدار ثابت(با استفاده از کلمه کلیدی let) ثابت باقی بماند. به مثال زیر توجه کنید:

 

رشته ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شوند:

 

رشته ها در سوئیفت

 

الحاق رشته ها

 

الحاق رشته ها روشی برای ساخت یک مقدار رشته ای جدید از ترکیب مقادیر ثابت، متغیرها، لیترال ها و دستورات می باشد. اینکار با جمع آوری مقادیر آنها در درون یک لیترال رشته ای صورت می پذیرد. هرکدام از این مقادیر(متغیر یا ثابت) که به درون یک لیترال رشته ای وارد می کنید، در داخل یک جفت پرانتز قرار می گیرند که قبل از هرکدام از آن پرانتزها نیز یک کاراکتر بک اسلش قرار داده می شود.

 

رشته ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شوند:

 

رشته ها در سوئیفت

 

چسباندن رشته ها

 

می توانید با استفاده از عملگر + دو رشته یا یک رشته و یک کاراکتر  و یا دو کاراکتر را به دنبال هم قرار دهید. به مثال زیر توجه کنید:

 

رشته ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شوند:

 

رشته ها در سوئیفت

 

طول رشته

 

رشته های سوئیفت دارای خصوصیت length نمی باشند ولی می توانید با استفاده از تابع عمومی Count()، تعداد کاراکترهای یک رشته را شمارش کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 

رشته ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شوند:

 

رشته ها در سوئیفت

 

مقایسه رشته ای

 

می توانید از عملگر == برای مقایسه دو متغیر رشته ای یا دوثابت رشته ای استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 

رشته ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شوند:

 

رشته ها در سوئیفت

 

رشته های یونیکد

 

می توانید با استفاده از خصوصیتهای utf8 و utf16 به امکان نمایش رشته ای UTF-8 و UTF-16 دسترسی داشته باشید. به مثال زیر توجه کنید:

 

رشته ها در سوئیفت

 

بعد از کامپایل و اجرای دستورات فوق، نتایج زیر حاصل می شوند:

 

رشته ها در سوئیفت

 

عملگرها و توابع رشته ای

 

سوئیفت از بازه وسیعی از عملگرها و متدهای رشته ای پشتیبانی می کند:

 

رشته ها در سوئیفت

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

Website design with by ZABET