جستجوی ساده محتوایی
روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)

96/09/21 سه شنبه 23:06

بازدید: ١۴۴٨

استفاده از سرتیتر و پاورقی(آموزش Google Docs)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

درج سرتیترها

1- به صفحه اول فایل بازگردید.

2- از منوی Insert، گزینه Header را انتخاب کنید.

 

درج سرتیتر و پاورقی

 

اکنون باید ناحیه سرتیتر مشخص شده باشد.

3- در این ناحیه عبارت Bicycles را تایپ کنید:

 

درج سرتیتر و پاورقی

 

درج شماره صفحه

 

1- از منوی Insert ابتدا روی گزینه Page Number سپس Bottom of Page کلیک کنید.

 

درج سرتیتر و پاورقی

 

باید شماره صفحه در انتهای صفحه نمایش داده شود.

 

درج سرتیتر و پاورقی

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

طراحی سایت و سئو توسط ضابط