به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

شرط در اکسس: استفاده از تابع IIf(آموزش پیشرفته اکسس)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش پیشرفته اکسس

 

فرض کنید جدولی در اکسس داریم که حاوی فهرستی از نتایج یک امتحان می باشد. یک فیلد به نام Subject و فیلد دیگر برای درصد نمرات به نام Result وجود دارد. حال می خواهیم مشخص کنیم که کدامیک از دانش آموزان در امتحان قبول و کدامیک رد شده اند.

 

شرط در اکسس

شکل 1: یک جدول اکسس که حاوی فیلدهای Subject و Result می باشد.

 

شاید به این مسئله فکر کنید که یک فیلد Pass/Fail ایجاد کنید ولی از نظر طراحی بانک اطلاعاتی، اینکار ایده خوبی به نظر نمی رسد زیرا که با داشتن نمرات دانش آموزان، می توانیم محاسبه کنیم که کدامیک از آنها قبول شده و کدامیک نمره قبولی نگرفته اند. برای این منظور بهتر است که یک فرم پرس و جو (Query) ایجاد کنیم تا به راحتی نشان دهیم که کدامیک از دانش آموزان قبول شده اند. برای این منظور باید شرطی را ایجاد کنیم که نتایج نمرات دانش آموزان را که بالاتر و یا پایین تر از یک مقدار مشخص باشد برای ما فیلتر کند.

یک راه مناسب برای انجام اینکار، استفاده از تابع IIf بعنوان یک ستون محاسبه شده جدید در درون فرم پرس و جو می باشد. اینکار باعث می شود تا مقداری را نمایش دهیم که نشان می دهد آیا دانش آموز در آن امتحان قبول شده است یا خیر. تابع IIf این امکان را به ما می دهد تا از یک عبارت شرطی استفاده کنیم و در ادامه مقداری را برحسب نتیجه ای که از آن بدست می آید نمایش دهیم. در این مثال می خواهیم مشخص کند که اگر یک مقدار موجود در فیلد نتیجه آزمون(Result) بزرگتر از 50% باشد، عبارت PASS و اگر کمتر از آن باشد FAIL را نمایش دهد.

 تابع IIf بصورت زیر نوشته می شود:

 

IIf(Conditional Expression,  True_Condition, False_Condition)

 

اولین پارامتر این تابع، یک عبارت شرطی است. در مثال ما می تواند شرط Result>50 باشد. دومین پارامتر، یک مقدار رشته ای است که در زمان صحیح بودن شرط نمایش داده می شود(برای مثال ما PASS) و سومین پارامتر هم یک مقدار رشته ای است که در زمانی که شرط ما صحیح نباشد، نمایش داده می شود(برای مثال ما FAIL). بنابراین تابع IIf مثال ما بصورت زیر می شود:

 

IIf([Result] > 50,  "Pass", "Fail")

 

این مقدار شرطی را باید بصورت زیر در فرم پرس و جوی خود وارد کنیم:

 

مقدار شرطی IIf

شکل 2: تابع IIf در درون سومین ستون و با نام مستعار Pass وارد شده است.

 

همانطور که مشاهده می کنید، تابع IIf خود را در آخرین ستون از سمت راست وارد کرده ایم. ما از نام مستعار Pass برای توصیف داده هایی که باید در این ستون نمایش داده شوند، استفاده کرده ایم. حتما باید نام متسعار را به کمک یک کاراکتر کولون (:) از تابع جدا کنید.

حال می خواهیم فرم پرس و جو(Query) را اجرا کنیم و نتایج آن را مشاهده کنیم:

 

شرط IIf در اکسس

شکل 3: نتایج بدست آمده از فرم پرس و جوی ما. دانش آموزانی را که در امتحان قبول و یا رد شده اند، مشخص کرده است.

 

همانطور که مشاهده می کنید، تابع IIf مقدار Pass و یا Fail را برحسب مقدار درصد موجود در فیلد Result، به نمرات دانش آموزان تخصیص داده است.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش پیشرفته اکسس

Website design with by ZABET