به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

شناسایی خطاهای موجود در فرمول ها (آموزش Google Sheet)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

 

1- بر روی برگه Sales کلیک کنید تا worksheet ای به نام Sales را بالا آورید.

2- برای مقدار فروش frog در ماه December، به جای عدد 120  مقدار lots را بگذارید.

 

خطاهای فرمولها

 

3- بر روی برگه Revenue کلیک کنید تا worksheetای به همین نام را مشاهده کنید.  اکنون باید در سل های M4 و M5 گزارش خطا داده شود.

 

خطاهای رایج در فرمول

 

عبارت #Value! بدین معناست که فرمول به یک مرجع متنی ارجاع داده می شود که باید یک مقدار عددی باشد.

4- مجددا به Sales باز گردید و مقدار فروش frog را در ماه December بر روی عدد 120 قرار دهید.

5- در همان worksheet که نامش Sales می باشد، در سل N5 مقدار Monthly Average را تایپ کنید.

6- در سل N6، عبارت زیر را تایپ کنید:

 

=averag(

 

شناسایی خطاها

 

کلمه Average را به طور عمد به اشتباه نوشتیم.

7- سل های A4 تا L4 را انتخاب کنید (Highlight کنید).

 

خطا در فرمول

 

کلید ENTER را فشار دهید. اکنون سل N6 باید خطای #NAME? را نمایش دهد.

 

خطا در فرمول

 

این بدان معناست که فرمول صحیح نمی باشد.

8- بر روی سل N6 کلیک کنید. حال در نوار فرمول، حرف e جا انداخته در انتهای Averag را تایپ کنید:

 

نوار فرمول

 

9- کلید ENTER را فشار دهید.

10- اکنون باید مقدار میانگین ماهیانه 65 را نشان دهد:

 

خطا در فرمول

 

11- صفحه گسترده Frog Farm را ببندید. 

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

Website design with by ZABET