به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

ضرب ماتریس ها (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

برای ضرب دو ماتریس، باید تعداد ستونهای ماتریس اول با تعداد سطرهای ماتریس دوم یکسان باشند. فرض کنید اگر X ماتریس Txk و Y ماتریس  Kxn باشد، آنگاه X*Y ماتریس Zxn می شود. به عبارت دیگر ماتریس حاصله دارای همان تعداد سطرهای ماتریس اول و همان تعداد ستونهای ماتریس دوم می باشد. ضرب ماتریس ها را می توانید بصورت زیر تعریف کنید:

 

ضرب دو ماتریس

 

بنابراین اینگونه می توان نتیجه گرفت که ضربهای  X*Y با Y*X یکسان نیستند و زمانی می توان هر دو مقدار X*Y و Y*X را محاسبه کرد که هردو ماتریس، ماتریس های مربع باشند. در MATLAB ضرب ماتریس ها را با استفاده از علامت عملگر ضرب معمولی انجام می دهید(*). بعنوان مثال با در نظر گرفتن X و Y از مثال قبلی می توان ضرب X*Y و Y*X را بصورت زیر محاسبه کنید:

 

ضرب ماتریس ها

 

همانطور که در مثال فوق مشاهده می کنید، حاصلضرب X*Y و Y*X جوابهای متفاوتی تولید می کنند. همچنین لازم به ذکر است که به جای عملگر * می توانید از دستور  mtimes(X,Y) نیز استفاده کنید.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

Website design with by ZABET