به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

عملگرها در سوییفت (آموزش Swift)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

 

عملگر نمادی است که به کامپایلر می گوید تا عملیات منطقی یا ریاضی خاصی را انجام دهد. زبان Objective-C دارای عملگرهای از پیش ساخته شده قویی می باشد و عملگرهای زیر را ارائه می دهد:

عملگرهای ریاضی

عملگرهای مقایسه ای

عملگرهای منطقی

عملگرهای بیتی

عملگرهای تخصیصی

عملگرهای بازه ای

عملگرهای متفرقه

 در ادامه به بررسی تک تک این عملگرها می پردازیم:

 

عملگرها ریاضی

 

در جدول زیر عملگرهای ریاضی را که توسط زبان سوییفت از آنها پشتیبانی می شود مشاهده می کنید. با فرض اینکه متغیر A دارای مقدار 10 و متغیر B دارای مقدار 20  می باشد، به جدول زیر نگاه کنید:

 

عملگر ها در سوییفت

 

عملگرهای مقایسه ای

 

جدول زیر تمامی عملگرهای رابطه ای را که توسط زبان سوییفت از آنها پشتیبانی می شود نشان می دهد. با فرض اینکه متغیر A دارای مقدار 10 و متغیر B دارای مقدار 20  می باشد، به جدول زیر نگاه کنید:

 

عملگر ها در سوییفت

 

عملگرهای منطقی

 

جدول زیر تمامی عملگرهای منطقی را که توسط زبان سوییفت از آنها پشتیبانی می شود نشان می دهد. با فرض اینکه متغیر A دارای مقدار 1 و متغیر B دارای مقدار 0  می باشد، به جدول زیر نگاه کنید:

 

عملگر ها در سوییفت

 

عملگرهای بیتی

 

عملگرهای بیتی بر روی بیتها کار می کنند و عملگرها را بیت به بیت را اجرا می کنند. جداول صحیح برای عملگرها &، | و ^ به شرح زیر می باشند:

 


عملگر ها در سوییفت

 

عملگر ها در سوییفت

 

جدول زیر تمامی عملگرهای بیتی را که توسط زبان سوییفت از آنها پشتیبانی می شوند نشان می دهد. با فرض اینکه متغیر A دارای مقدار 60 و متغیر B دارای مقدار 13  می باشد، به جدول زیر نگاه کنید:

 

عملگر ها در سوییفت

 

عملگرهای تخصیصی

 

سوییفت از عملگرهای تخصیصی زیر پشتیبانی می کند:

 

عملگر ها در سوییفت

 

عملگرهای بازه ای (Range)

 

سوییفت دارای دو نوع عملگر بازه ای می باشد که به کمک آنها می توانید بازه ای از مقادیر را نشان دهید:

 

عملگر ها در سوییفت

 

عملگرهای متفرقه

 

سوییفت از عملگرهای دیگری نیز پشتیبانی می کند که در زیر می توانید آنها را مشاهده کنید:

 

عملگر ها در سوییفت

 

اولویت عملگرها

 

اولویت عملگرها برروی نحوه ارزیابی یک عبارت تاثیر می گذارد. عملگرهای ویژه دارای اولویتهای بالاتری نسبت به سایر عملگرها می باشند. مثلا عملگر ضرب نسبت به عملگر جمع، دارای اولویت بالاتری می باشد.

بعنوان مثال، x=7+3*2 ، مقدار 13 را به متغیر X تخصیص می دهد و نه مقدار 20 را. زیرا که عملگر * نسبت به + دارای اولویت بالاتری می باشد. به همین دلیل ابتدا ضرب 3*2 محاسبه می شود سپس با عدد 7 جمع می شود.

در جدول زیر عملگرهایی که اولویت بالاتری دارند، در سطرهای بالاتر قرار گرفته اند و عملگرهایی که اولویت پایین تر دارند در انتهای جدول هستند.

 

عملگر ها در سوییفت

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

 

Website design with by ZABET