به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

قالب بندی اعداد (آموزش Google Sheet)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

 

1-سل های B4 تا B7 را انتخاب کنید (Highlight کنید).

 

قالب بندی اعداد

 

2-در ریبون (Ribbon)، بر روی آیکون Currency کلیک کنید.

 

قالببندی اعداد در گوگل شیت

 

3-بر روی Worksheet کلیک کنید. اعداد باید شبیه به شکل زیر به نظر برسند:

 

قالببندی اعداد ogle sheetgo

 

4-به همین طریق قالب بندی تمامی اعداد موجود در Worksheet را به جز سلهای Subsidies و Profit Margin به Currency تغییر دهید. اکنون Worksheet شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالب بندی اعداد در گوگل شیت

 

5-بر روی سل I4 کلیک کنید.

6-در نوار ابزار بر روی آیکون Decrease Decimal کلیک کنید.

 

قالببندی اعداد اعشاری

 

این دستور عدد اعشار را کم می کند.

 

اعداد اعشار

 

7-اکنون دو بار بر روی آیکون Increase Decimal کلیک کنید.

 

قالببندی اعداد اعشاری

 

این دستور عدد اعشاری را زیاد می کند.

 

قالببندی اعداد اعشاری

 

مجددا برروی آیکون Decrease Decimal کلیک کنید.

8-بر روی آیکون Percent کلیک کنید.

 

قالب بندی اعداد بصورت درصد

 

عدد باید به درصد تغییر پیدا کند:

 

قالببندی اعداد درصدی

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

Website design with by ZABET