به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

قالب بندی متن (آموزش Google Sheet)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

تغییر فونتها

 

1-در صفحه گسترده Frog Farm، بر  روی سل A1 کلیک کنید.

2-در نوار ریبون (Ribbon) بر روی آیکون Bold کلیک کنید.

 

قالببندی متن در گوگل شیت

 

3-بر روی فلش روبه پایین کنار کادر Font Size کلیک کنید. از منویی که ظاهر می شود، مقدار 18 را انتخاب کنید.

 

قالب بندی متن و تغییر فونت

 

4-از لیست Font، گزینه Verdana را انتخاب کنید.

 

قالببندی متن انتخاب فونت

 

متن شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالببندی متن گوگل شیت

 

5-بر روی سل A3 دبل کلیک کنید.

6-متن Per-Frog Costs را انتخاب کنید.

7-بر روی آیکون Bold کلیک کنید سپس آیکون Italics را انتخاب کنید. بر روی مکان دیگری از صفحه کلیک کنید. متن شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالب بندی متن

 

8-این متن را بولد و ایتالیک کنید:

 

Price

Profit Per Frog

Profit Margin

Sales

Profits

Subsidies

 

اکنون Worksheet باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالب بندی نتیجه نهایی

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

Website design with by ZABET