به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

قالب بندی متن (آموزش Google Slide)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Slide

 

1-کل متن را از Mountain Bikes تا Road Bikes انتخاب کنید.

 

قالببندی متن

 

2-از منوی Format، ابتدا گزینه Lists، سپس Numbered List و در آخر هم گزینه اول را انتخاب کنید.

 

قالببندی متن

 

شکل شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالببندی متن

 

3-بر روی فلش رو به سمت پایین اندازه فونت کلیک کنید.

 

قالببندی متن

 

از منویی که باز می شود، مقدار 18 را انتخاب کنید.

 

قالببندی متن

 

متن شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالببندی متن

 

4-مجددا بر روی فلش رو به سمت پایین کنار اندازه فونت کلیک کنید و از منویی که ظاهر می شود، مقدار 24 را انتخاب کنید.

5-حال عبارت Mountain Bikes را انتخاب کنید.

6-بر روی آیکون Bold کلیک کنید.

 

قالببندی متن

 

7-بر روی فلش کنار کادر فونت کلیک کنید.

 

قالببندی متن

 

از منوی نمایش داده شده، گزینه Impact را انتخاب کنید.

 

قالببندی متن

 

8-در حالیکه هنوز عبارت Mountain Bikes بصورت highlight می باشد، برروی آیکون Paint Format کلیک کنید.

 

قالببندی متن

 

9-اشاره گر ماوس را بر روی عبارات Utility Bikes، Hybrids و Road Bikes بکشید. با انجام اینکار، قالب بندی عبارت Mountain Bikes برای همه آنها اعمال می شود.

اسلاید شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالببندی متن

 

10-بر روی یک فضای خالی از اسلاید کلیک کنید تا از حالت انتخاب خارج شود.

 

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Slide

 

Website design with by ZABET