به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

قالب بندی پاراگراف ها( آموزش Google Docs)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

تغییر ترازبندی پاراگراف

 

1- ابتدا کلمات COOKING CHICKEN را انتخاب کنید سپس بر روی آیکون Align Right کلیک کنید.

 

آموزش قالب بندی پاراگرافها

 

فایل شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش قالب بندی پاراگرافها

 

2- بر روی آیکون Center کلیک کنید.

 

آموزش قالب بندی پاراگرافها

 

اکنون متن Cooking Chicken باید به وسط صفحه منتقل شده باشد.

 

دندانه دار کردن پاراگراف ها

 

1- در انتهای خط قبلی کلیک کنید.

2- کلید ENTER را دوبار فشار دهید تا خط جدیدی ایجاد شود و همچنین فاصله کمی در زیر خط قبلی متن قرار گیرد.

3- حال عبارت زیر را تایپ کنید:

Cooking chicken this way also enables you to make gravy or a sauce from the crispy chicken bits left in the bottom of the skillet.

 

آموزش قالب بندی پاراگرافها

 

4- ابتدا بر روی منوی Format، سپس گزینه Paragraph Styles و Increase Indent کلیک کنید.

 

آموزش قالب بندی پاراگرافها

 

اکنون فایل مربوطه باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش قالب بندی پاراگرافها

 

5- مجددا بر روی Increase Indent کلیک کنید. متن شما باید بیشتر دندانه دار شده باشد.

 

آموزش قالب بندی پاراگرافها

 

6- حال بر روی منوی Format کلیک کنید و ابتدا گزینه Paragraph Styles سپس Decrease Indent را انتخاب کنید. متن شما باید به اندازه دندانه قبلی برگشته باشد.

تغییر فاصله بین خطوط

 

1- کرسر را در ابتدای پاراگرافی قرار دهید که با عبارت زیر شروع می شود:

Cooking chicken this way...

2- ابتدا بر روی منوی Format، سپس گزینه های Line Spacing و Double کلیک کنید.

 

آموزش قالب بندی پاراگرافها

 

اکنون در پاراگراف مربوطه فاصله بین خطوط دو برابر شده اند:

 

آموزش قالب بندی پاراگرافها

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

Website design with by ZABET