به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

قالب بندی کلمات(آموزش Google Docs)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

تغییر فونت

1- کلمات Cooking Chicken را انتخاب کنید.

2- بر روی فلش کرکره ای لیست فونت کلیک کنید:

 

قالب بندی کلمات

 

3- هنگامی که لیست Font باز شد، بر روی Verdana کلیک کنید.

 

قالب بندی کلمات

 

متن مذکور باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالب بندی کلمات

 

4- بر روی یک قسمت خالی از فایل کلیک کنید تا متن شما از حالت انتخاب شده خارج شود.

 

تغییر اندازه فونت

 

1- مجددا کلمات Cooking Chicken را انتخاب کنید.  سپس بر روی منوی کرکره ای مقابل فهرست Font Size کلیک کنید.

2- هنگامی که فهرست Font Size  باز شد، عدد 18 را انتخاب کنید.

 

قالب بندی کلمات

 

3- برای اینکه متن را از حالت انتخاب خارج کنید، بر روی یک قسمت خالی از متن کلیک کنید. اکنون باید عبارت Cooking Chicken بزرگتر شده باشد:

 

قالب بندی کلمات

 

تغییر سبک فونت

 

1- عبارت Cooking Chicken را انتخاب کنید سپس بر روی آیکون Bold کلیک کنید.

 

قالب بندی کلمات

 

متن شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالب بندی کلمات

 

2- مجددا بر روی آیکون Bold کلیک کنید تا متن را از حالت bold خارج کنید. متن مربوطه باید به حالت اول بازگردانده شود.

3- بر روی آیکون Italics کلیک کنید.

 

قالب بندی کلمات

 

اکنون متن شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسند:

 

قالب بندی کلمات

 

4- مجددا بر روی آیکون Italics کلیک کنید تا متن را از حالت ایتالیک خارج کنید.

5- مجددا بر روی آیکون Bold کلیک کنید

6- حال بر روی قسمتی از صفحه کلیک کنید تا متن را از حالت انتخاب خارج کنید. متن مزبور باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

قالب بندی کلمات

 

تغییر رنگ فونت

 

1- کلمات Cooking Chicken را انتخاب کنید.

2- بر روی فلش کرکره ای که مقابل آیکون Font Color قرار دارد کلیک کنید . هنگامی که پنجره Font Color باز شد، بر روی رنگ سبز کلیک کنید.

 

قالب بندی کلمات

 

3- متن را از حالت انتخاب خارج کنید. اکنون متن شما باید به رنگ سبز نمایش داده شود.

 

قالب بندی کلمات

 

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

Website design with by ZABET