به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

قالب بندی متن (آموزش اکسل ٢٠٠٧)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسل 2007

تغییر فونتها

1- در نوار عنوان بر روی فلش رو به سمت پایین کلیک کنید سپس گزینه Open را انتخاب کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

2- بر روی آیکون Open کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

3- هنگامی که پنجره Open باز می شود بر روی پوشه Practice Excel Files کلیک کنید تا باز شود. سپس بر روی فایل Frog Farm دبل کلیک کنید تا باز شود.

 

آموزش اکسل 2007

 

4- بر روی سل A1 کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

5- در نوار آفیس بر روی آیکون BOLD کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

6- در کادر Font Size بر روی فلش مقابل آن کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

7- هنگامی که منوی مربوطه باز می شود، بر روی عدد 18 کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

8- در فهرست فونتها بر روی فونت Arial Black کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

متن مربوطه باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش اکسل 2007

 

9- بر روی سل A3 دبل کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

10-  حال متن Per-Frog Costs را انتخاب کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

11- ابتدا برروی آیکون Bold سپس آیکون ایتالیک کلیک کنید. متن شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش اکسل 2007

 

12- همچنین متنهای زیر را نیز بصورت Bold و ایتالیک در آورید:


Profit Per Frog
Profit Margin
Sales
Profits
Subsidies

صفحه گسترده شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش اکسل 2007

 

قالب بندی اعداد

 

1- سل های B4 تا B7 را انتخاب کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

2- در نوار آفیس بر روی آیکون دلار کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

3- بر روی صفحه گسترده خود کلیک کنید. اعداد باید شبیه به شکل زیر به نظر برسند:

 

آموزش اکسل 2007

 

4- به همین طریق تمامی اعداد موجود در صفحه گسترده خود را قالب بندی کنید (البته به جز Subsidies و Profit Margin). صفحه گسترده شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

آموزش اکسل 2007

 

5- بر روی سل I4 کلیک کنید.

6- در نوار آفیس بر روی آیکون  آموزش اکسل 2007 کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

7- برروی آیکون آموزش اکسل 2007  دو بار کلیک کنید.

با اینکار تا سه رقم اعشار در نظر گرفته می شود.

 

آموزش اکسل 2007

 

8- در نوارآفیس بر روی آیکون درصد کلیک کنید.

 

آموزش اکسل 2007

 

اکنون اعداد شما باید به مقدار درصد تغییر داده شوند:

 

آموزش اکسل 2007

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش اکسل 2007

Website design with by ZABET