به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

لیترال ها در سوییفت (آموزش Swift)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

 

از لیترال ها(Literal) برای نگهداری مقادیر مختلف از یک نوع استفاده می شود مثلا یک مقدار عدد صحیح، عدد اعشاری یا یک مقدار رشته ای. در زیر می توانید نمونه هایی از لیترال ها را مشاهده کنید:


لیترال ها در سوییفت

 

لیترال های عدد صحیح

یک لیترال عدد صحیح می تواند یک مقدار ثابت هگزادسیمال، اکتال، باینری و یا اعشاری باشد. لیترال های باینری با 0b، لیترال های اکتال با 0o و لیترال های هگزادسیمال با 0x آغاز می شوند. برای لیترال های اعشاری نماد یا علامت خاصی وجود ندارد.  در زیر می توانید مثالهایی از لیترال های عدد صحیح را مشاهده کنید:


لیترال ها در سوییفت

 

لیترال های عدد اعشاری

 

یک لیترال عدد اعشاری دارای یک قسمت عدد صحیح، یک نقطه اعشاری، یک قسمت کسری و یک قسمت توان (یا نما) می باشد. می توانید لیترال های عدد اعشاری را به شکل اعشاری یا هگزادسیمال نشان دهید.

لیترال های عدد اعشاری هگزادسیمال شامل یک پیشوند 0x می باشند که یک کسر هگزادسیمال اختیاری و نیز یک توان هگزادسیمال بعد از آن می آید. در زیر می توانید نمونه هایی از لیترال های عدد اعشاری را مشاهده کنید:


لیترال ها در سوییفت

 

لیترال رشته ای

 

یک لیترال رشته ای، مجموعه ای از کاراکترها می باشد که در بین یک جفت گیومه قرار دارد. به شکل زیر دقت کنید:


لیترال ها در سوییفت

 

لیترال های رشته ای نمی توانند حاوی یک جفت گیومه (")،بک اسلش (/)، یک carriage return(بازگشت به ابتدای خط) یا یک line feed باشد. اگر می خواهید از کاراکترهای ویژه در لیترال های رشته ای استفاده کنید، باید از رشته های زیر استفاده نمایید:

 

لیترال ها در سوییفت

 

مثال زیر نحوه استفاده از یک لیترال رشته ای را نشان می دهد:


لیترال ها در سوییفت

 

با اجرای برنامه فوق در برنامه Playground، نتیجه زیر حاصل می شود:

 

لیترال ها در سوییفت

 

لیترال های بولین

 

سه نوع لیترال بولین وجود دارند و بعنوان کلمات کلیدی استاندارد سوییفت از آنها نام برده می شود:

  1. یک مقدار true که نمایانگر مقدار صحیح است
  2. یک مقدار false که نمایانگر مقدار نادرست است.
  3. یک مقدار nil که نمایانگر هیچ مقداری نیست.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)
 

Website design with by ZABET