به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

محاسبه تاریخ آینده با استفاده از تابع DateAdd(آموزش پیشرفته اکسس)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش پیشرفته اکسس

 

از تابع DateAdd می توانید هم در فرم های پرس وجو (Queries) و هم در فرم های محاسباتی استفاده کنید. نحوه نوشتن تابع DateAdd  بصورت زیر می باشد:

DateAdd("interval", number, date)

 

محاسبه تاریخ آینده

شکل1: در این مثال از تابع DateAdd بعنوان یک فیلد محاسبه شده (calculated) در یک فرم پرس و جو استفاده شده است.

 

تابع DateAdd

شکل 2: در این مثال از تابع DateAdd بعنوان یک کنترل محاسبه شده در یک فرم  استفاده شده است. می توانید آن را درون خصوصیت Control SOURCE وارد کنید یا مستقیما در درون کادر متنی روی صفحه Form Design قرار  دهید.

 

پارامترهای DateAdd

 

همانطور که مشاهده می کنید این تابع دارای سه پارامتر interval، number و date می باشد.

 

پارامتر Interval

در پارامتر Interval مشخص می کنیم که فواصل مثلا برحسب روز، هفته یا ماه اضافه شوند. پارامتر بصورت یک مقدار رشته ای وارد می شود. مثلا روزها بصورت “d” ، هفته ها بصورت “ww” و ماهها بصورت “m” نوشته می شوند. تقریبا 10 مقدار پارامتری برای انتخاب وجود دارند که از آن جمله می توان “yyyy” برای سال، “h” برای ساعت، “n” برای دقیقه و “s” برای ثانیه نام برد.

 

پارامتر Number

این پارامتر تعداد فواصلی را مشخص می کند که باید اضافه شوند. مثلا اگر می خواهیم یک تاریخ 30 روزه را در آینده محاسبه کنیم، باید مقدارInterval را بر روی “d” و مقدار پارامتر number را بر روی 30 قرار دهیم.

 

پارامتر Date

پارامتر Date همان تاریخ اصلی و پایه ای است که تابع dateAdd را بر مبنای آن اجرا می کنیم. به عنوان مثال اگر می خواهیم یک تاریخ 30 روزه را از ابتدای تاریخ 1/4/2012 محاسبه کنیم، باید تاریخ 1/4/2012 را در مقدار پارامتر تاریخ (Date) وارد کنیم. حال اگر می خواهید تاریخی را از امروز محاسبه کنید، می توانید تابع Date() را بعنوان مقدار پارامتر وارد کنید. این دستور تاریخ جاری را در زمان اجرای بانک اطلاعاتی برمی گرداند.

می توان از دستور زیر برای محاسبه تاریخ سررسید 30 روزه تحویل کتاب، در یک سیستم بانک اطلاعاتی کتابخانه ای استفاده کرد.

 

 

DateAdd ("d", 30, Date())
 

بانک اطلاعاتی کتابخانه

 

همانطور که مشاهده می کنید مقدار Interval استفاده شده، 30 روز می باشد، پارامتر number برابر با d است و از تابع ()Date برای بازگرداندن تاریخ جاری استفاده شده است. 

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش پیشرفته اکسس

Website design with by ZABET