به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

مرتب سازی نتایج (آموزش MySQL)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MySQL

 

  1. فایل new_us_presidents.sql را دانلود کرده و در دایرکتوری home کامپیوتر خود ذخیره کنید.

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

2. پنجره ترمینال را باز کرده و دستور زیر را در آن تایپ کنید سپس کلید ENTER را فشار دهید:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

این دستور داده ها را از فایلی که دانلود کردید به درون بانک اطلاعاتی us_presidents هدایت می کند.

3. حال پسورد ریشه MySQL را تایپ کرده (textbook) و کلید ENTER را فشار دهید تا دستور مربوطه اجرا شود.

4. دستور زیر را تایپ کرده و کلید ENTER را فشار دهید

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

5. حال پسورد ریشه MySQL را تایپ کرده و کلید ENTER را فشار دهید. این دستور شما را به بانک اطلاعاتی us_Presidents در MySQL Server متصل می کند.

6. در خط فرمان mysql> دستور زیر را تایپ کرده و کلید ENTER را فشار دهید

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

این دستور جداول موجود در بانک اطلاعاتی us_Presidents را نمایش می دهد:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

فایل new_us_Presidents را که به درون بانک اطلاعاتی انتقال دادید دارای دو جدول name و quote است. اینها اکنون در بانک اطلاعاتی us_presidents قرار دارند.

7. حال دستور زیر را تایپ کرده و کلید ENTER را فشار دهید.

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

اکنون داده های موجود در جدول name باید شبیه به شکل زیر به نظربرسند:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

8. دستور زیر را تایپ کرده و کلید ENTER را فشار دهید.

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

داده های موجود در جدول quotes باید شبیه به شکل زیر به نظر برسند:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

9. دستور زیر را تایپ کرده و کلید ENTER را فشار دهید:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

نتایج فرم پرس و جو باید شبیه به شکل زیر به نظر برسند:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

این فرم پرس و جو (Query) اسامی تمامی رئیس جمهورها را به همراه نام حزب آنها نمایش می دهد. رکوردها ابتدا برحسب نام حزب، سپس نام خانوادگی و نام مرتب می شوند.

10. دستور زیر را تایپ کرده و کلید ENTER را فشار دهید:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

نتایج فرم پرس و جوی شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسند:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

این فرم پرس و جو اسامی رئیس جمهورها را برحسب سن آنها در زمان رسیدن به صدارت مرتب می کند.

11. دستور زیر را تایپ کرده و کلید ENTER را فشار دهید:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

نتایج فرم پرس و جو باید شبیه به شکل زیر به نظر برسند:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

این فرم پرس و جو دو کار انجام می دهد:

  1. شمارش تعداد رئوسای جمهور در جدول name.
  2. محاسبه میانگین سن آنها در زمان رسیدن به صدارت

 

12. دستور زیر را تایپ کرده و کلید ENTER را فشار دهید:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

نتایج فرم پرس و جو باید شبیه به شکل زیربه نظر برسند:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

این فرم پرس وجو به یک سوال ساده پاسخ می دهد: از هر حزب چند رئیس جمهور وجود دارد؟

اگر به این قسمت از فرم پرس و جو نگاه کنید:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

متوجه می شوید که حزب هر رئیس جمهور در جدول name نشان داده شده است. حال باافزودن دو قسمت زیر:

 

مرتب سازی نتایج در mysql

 

شرایط تغییر می کند. به جای نمایش 20 رئیس جمهور، فهرست مزبور در زیرفهرستهای رئیس جمهور همانند احزاب، دسته بندی می شوند سپس شمارش می شوند.

در خاتمه شما یک سطر برای هر حزب مشاهده می کنید(درکل 5 سطر مشاهده می کنید). هر سطر حاوی نام حزب و تعداد رئیس جمهورهای متعلق به آن حزب می باشد.

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MySQL

Website design with by ZABET