به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

نحوه نوشتن توابع در MATLAB (آموزش MATLAB)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

 

اکثر توابع در MATLAB یک فرم مشترک دارند. آنها یک یا چند آرگومان را بعنوان ورودی دریافت کرده و یک یا چند آرگومان را بعنوان خروجی تولید می کنند. فرم کلی یک تابع به شکل زیر می باشد:

 

Matlab تابع

 

آرگومانهای ورودی در بین یک جفت پرانتز قرار می گیرند و اگر بیش از یک آرگومان باشند، با استفاده از کاما (,) از یک دیگر جدا می شوند. اگر تنها یک خروجی باشد، نیازی به کروشه نیست ولی اگر بیش از یک خروجی وجود دارد، باید از کروشه استفاده شود. آرگومانهای خروجی را می توانید با استفاده از کاما یا جای خالی از یکدیگر جدا کنید. همچنین توجه داشته باشید که اسامی توابع همیشه با حروف کوچک نوشته می شوند.

برخی از توابع همانند توابع جمع و تفریق، نحوه نوشتن آنها فرق دارد. بعنوان مثال تابع جمع را می توانید بصورت 2+3 و یا Plus(2,3) بنویسید.

علاوه بر آن، برخی از توابع خاص، قدری متفاوت عمل می کنند که این به تعداد آرگومانهای ورودیی که شما وارد می کنید و یا تعداد آرگومانهای خروجی که شما درخواست می کنید، بستگی دارد. 

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش MATLAB

Website design with by ZABET