به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

نمایش عبارت You Are Here (آموزش HTML & CSS)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

 

1- فایل Index.html را در نت پد باز کنید. از منوی File، گزینه Save As را انتخاب کنید. صفحه را تحت نام California.html و در پوشه Travel West ذخیره کنید.

2- تیتر آن را Vacationing in California قرار دهید.

3-عنوان h1 و پاراگراف زیر آن را پاک کنید.

4- لینک به California.html را به شکل زیر بنویسید:

 

لینک کالیفورنیا

 

فایل California.html را ذخیره کنید.

5- در فایل format.css، یک قالب بندی را برای کلاس x اضافه کنید:

 

قالب بندی برای کلاس X

 

فایل شیوه نامه format.css را ذخیره کنید.

6- فایل California.html را در مرورگر نمایش دهید. باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

فایل کالیفورنیا

 

خصوصیت class=”x” باعث می شود تا کلمه California عبارت You Are Here را نشان دهد. حرف X محل مورد نظر را علامتگذاری می کند.

7- در فایل California.html لینکی را به صفحه خانگی اضافه کنید:

 

لینک به صفحه خانگی

 

سپس فایل California.html را ذخیره کنید.

8- مجددا فایل California.html را در مرورگر بارگذاری کنید. باید شبیه به شکل زیر به نظربرسد:

 

بارگذاری مجدد فایل کالیفورنیا

 

9- فایل California.html را با نام rockies.html ذخیره کنید.

10- عنوان آن را Nature in the Rocky Mountains قرار دهید.

11- در لیست پیمایش، خصوصیت class=”x” را به The Rockies انتقال دهید تا عبارت You Are Here را نمایش دهد.

12- کلمه California را به فایل California.html لینک دهید.

13- فایل rockies.html را در مرورگر نمایش دهید. باید شبیه به شکل زیر به نظربرسد:

 

فایل rockies

 

14- صفحه جدیدی به نام Midwest.html ایجاد کنید. همان کارهایی را که برای rickies.html انجام دادید، برای این صفحه جدید نیز انجام دهید.

15-عنوان آن را Cities of the Midwest قرار دهید.

16- فایل Midwest.html را در مرورگر نمایش دهید. بر روی تمامی صفحات سایت کلیک کنید. باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

فایل midwest

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

Website design with by ZABET