به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

نوشتن فرمول در worksheetها (آموزش Google Sheet)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

 

1- صفحه گسترده Frog Farm را باز کنید

2- بر روی برگه Revenue کلیک کنید.

3- در سل A1، کلمه Revenue را تایپ کنید. این عبارت را با فونت Arial ، اندازه 12 point و بولد بنویسید.

4-در سل B3، عبارت January را تایپ کنید.

5- سل های C3 تا M3 را با اسامی ماه های سال پر کنید.

 

نوشتن فرمول در worksheet

 

6- در سل A4، عبارت Gross Sales را تایپ کنید.

7- درسل B4، کاراکتر = را تایپ کنید.

 

نوشتن فرمول

 

8- بر روی برگه Numbers Per-Frog کلیک کنید.

9-در صفحه Numbers Per-Frog، بر روی سل E8 کلیک کنید.

 

فرمول در ورکشیت

 

10- کاراکتر * را تایپ کنید.

11- بر روی برگه Sales کلیک کنید.

12- در صفحه Sales، بر روی سل A4 کلیک کنید.

 

فرمول در worksheetها

 

13- کلید ENTER را فشار دهید. در صفحه Revenue، فروش سالیانه January باید 30.00 $ باشد:

 

فروش سالیانه در worksheet

 

در نوار فرمول باید فرمول زیر را مشاهده کنید:

 

=’Numbers Per-Frog’!E8*Sales!A4

 

اگر دقت کنید می بینید که قبل از مختصات سل ها، صفحات فهرست می شوند.

14- در صفحه Revenue، در سل A5، عبارت Net Revenue را تایپ کنید.

15- در سل B5، فرمولی ایجاد کنید که مقدار Profit-per-frog( در صفحه گسترده Numbers Per-Frog قرار دارد) را در تعداد frog فروخته شده در ماه January ( در صفحه گسترده Sales قرار دارد) ضرب کند.  با انجام اینکار، باید مقدار Net Revenue در ماه January برابر با 6.80$ شود.

 

فرمول نهایی در worksheet

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

 

Website design with by ZABET