به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

نوشتن نام و نام خانوادگی بصورت یک عبارت کامل از سه فیلد جداگانه(آموزش پیشرفته اکسس)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش پیشرفته اکسس

دلیل خوبی وجود دارد که چرا فیلدهای نام را در هنگام ایجاد یک جدول اکسس از یکدیگر جدا می کنیم. اگر عنوان، نام و نام خانوادگی را در یک فیلد نگه داریم، آنگاه قابلیت برنامه خود را در زمان بررسی این قسمت از داده هایمان محدود می کنیم. بعنوان مثال، اگر یک نام را بطور کامل در یک فیلد نگه داریم، دیگر نمی توانیم اسامی افراد را برحسب نام خانوادگی به ترتیب حروف الفبا مرتب کنیم( زیرا در این حالت اکسس نمی تواند بین نام، نام خانودگی و عنوان تفاوت قائل شود). علاوه بر آن، نمی توانیم برای آدرس دهی یک نامه، عنوان و نام خانوادگی را از فیلد مربوطه استخراج کنیم. زیرا که نام افراد در بین این دو قسمت قرار می گیرد بدین ترتیب نمی توانیم از خود نام در عملیات ارسال یک نامه استفاده کنیم.

به همین علت هم همیشه در طراحی بانکهای اطلاعاتی در هنگام ذخیره سازی قسمتهای مختلف یک نام از فیلدهای جداگانه استفاده می شود. برای همین هم در هنگام پردازش داده ها، امکان کنترل بیشتری دارید. بعنوان مثال اگر بخواهیم از قسمتهای مختلف اسامی افراد در بانک های اطلاعاتی استفاده کنیم، این امکان برای ما فراهم است تا با استفاده از یک فرم پرس و جو(Query) قسمتهای مختلف را در کنار یکدیگر قرار داده و با هم ترکیب کنیم.

فرض کنید فهرستی از اسامی ذخیره شده در یک جدول داریم. فیلدهای جداگانه ای برای عنوان(Title)، نام (FirstName) و نام خانوادگی (SurName) داریم.

 

نام خانوادگی

شکل1: یک جدول اکسس که حاوی فهرستی از اسامی ذخیره شده در فیلدهای جداگانه هستند

 

با استفاده از دستور زیر نام افراد را با یکدیگر ترکیب کرده و در یک جمله کامل نمایش می دهیم:

 

[Title] &" " & [FirstName] & " " & [Surname]

 

سه فیلد با استفاده از دو عدد کاراکتر امپرسند (&) از یکدیگر جدا شده و بین هرکدام از آنها یک فضای خالی (Space) قرار می گیرد. کاراکتر امپرسند (&) قسمتهای مختلف نام را با یکدیگر ترکیب می کند و فضای خالی بین هر جفت گیومه " " فاصله بین قسمتهای مختلف را ایجاد می کند. بنابراین ما پنج قسمت مختلف را به کمک کاراکتر & به یکدیگر متصل کردیم:

Title&Space&FirstName&Space&Surnameهمانطور که در بالا ذکر شد، این دستور می تواند در یک فیلد محاسباتی یک فرم پرس و جوی اکسس مورد استفاده قرار گیرد. برای این منظور کافی است از یک نام مستعار به همراه کاراکتر":" در مقابل آن استفاده کنید. بعنوان مثال:

 

        FullName: [Title] & " " & [FirstName] & " " & [Surname]

 

این مقدار در سطر Field قسمت طراحی فرم پرس و جو وارد می شود:

 

نام و نام خانودگی

شکل 2: دستور مورد نیاز برای اتصال یک نام کامل وارد شده در درون قسمت طراحی فرم پرس و جو

 

سپس هنگامی که فرم پرس و جو را اجرا می کنیم، فهرستی از اسامی را بطور کامل بدست می آوریم که بصورت یک فیلد نمایش داده می شوند:

 

نام و نام خانودگی 3

شکل 3: اسامی متصل شده بهم که در نتیجه فرم پرس و جو نمایش داده می شوند. 

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش پیشرفته اکسس

Website design with by ZABET