به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

پیوند صفحات به یکدیگر (آموزش HTML & CSS)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

 

1- فایل Chesapeake.html را در برنامه نت پد باز کنید.

2- در ادامه لینک ایجاد شده به صفحه خانگی (Home)، خط زیر را اضافه کنید:

 

پیوند به صفحات دیگر

 

باید شبیه به شکل زیر به نظربرسد:

 

پیوند

 

3- کلمات Chesapeake Bay Retriever را Bold (پررنگ) کنید:

 

پررنگ کردن chesapeake

 

4- کلمات German Shepherd را به صفحه German Shepherd لینک دهید:

 

germanshepherd-bold

 

5- کلمات Yorkshire Terrier را به صفحه Yorkshire Terrier لینک دهید:

 

Yorkshire Terrier link

 

6- صفحه را ذخیره کرده و آن را در مرورگر نمایش دهید. باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

پیوند صفحات به یکدیگر نمایش

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش تصویری HTML & CSS

Website design with by ZABET