به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

کاراکترها در سوئیفت (آموزش Swift)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

 

به یک لیترال رشته ای که تنها یک کاراکتر داشته باشد، یک کاراکتر در سوئیفت می گویند که آن را با نوع داده Character نشان می دهند. در مثالهای زیر از دو ثابت کاراکتری استفاده شده است:


کاراکترها در سوئیفت

 

با کامپایل و اجرای دستور فوق، نتایج زیر حاصل می شوند:


کاراکترها در سوئیفت

 

اگر بخواهید بیشتر از یک کاراکتر در مقدار ثابت یا متغیر کاراکتری (Character) استفاده کنید، سوئیفت اجازه اینکار را به شما نمی دهد. مثال زیر را در Playground سوئیفت تایپ کنید تا قبل از کامپایل آن متوجه خطای آن شوید:


کاراکترها در سوئیفت

 

متغیرهای کاراکتری خالی

 

امکان ایجاد یک متغیر یا ثابت کاراکتری خالی وجود ندارد. مثال زیر در سوئیفت قابل قبول نیست:


کاراکترها در سوئیفت

 

دسترسی به کاراکترها از درون رشته ها

 

همانطور که قبلا در هنگام تعریف رشته ها در سوئیفت مشاهده کردید، رشته،  مجموعه ای از مقادیر کاراکتری را در یک ترتیب مشخص نشان می دهد. بنابراین با استفاده از یک حلقه for – in می توانیم به تک تک کاراکترهای یک رشته دسترسی پیدا کنیم.


کاراکترها در سوئیفت

 

با کامپایل و اجرای دستور فوق، نتایج زیر حاصل می شوند:


کاراکترها در سوئیفت

 

ایجاد یک رشته با کنارهم قرار دادن کاراکترها

 

در مثال زیر می توانید مشاهده کنید که چگونه یک کاراکتر می تواند در کنار یا ادامه یک رشته قرار گیرد:


کاراکترها در سوئیفت

 

با کامپایل و اجرای دستور فوق، نتایج زیر حاصل می شوند:


کاراکترها در سوئیفت

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

Website design with by ZABET