به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

کلاسها (class) در سوئیفت (آموزش Swift)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

 

کلاسها در سوئیفت بلوکهایی از ساختارهای قابل انعطاف می سازند. همانند ثابتها، متغیرها و توابع، کاربر می تواند متدها و خصوصیات کلاس را تعریف کند. سوئیفت این امکان و قابلیت را به ما می دهد که تا زمانی که کلاسها را تعریف می کند، کاربران نیازی به ایجاد فایلهای اجرایی یا رابطها نداشته باشند. سوئیفت این امکان را به ما می دهد تا کلاسهایی را بصورت یک فایل تکی ایجاد کنیم و رابطهای خارجی بطور پیش فرض در زمانی که کلاسها شروع به کار می کنند، ایجاد شوند.

 

فواید استفاده از کلاسها

 

خصوصیت یک کلاس به کلاس دیگر به ارث می رسد

Type Casting این امکان را به کاربر می دهد تا نوع کلاس را در حین اجرا کنترل کند.

Deinitializers مراقب آزادسازی منابع حافظه می باشد

شمارش مرجع این امکان را به کلاس نمونه می دهد تا بیش از یک مرجع داشته باشد.

 

مشخصات مشترک بین کلاسها و ساختمانها

 

خصوصیات برای ذخیره سازی مقادیر تعریف می شوند

Subscriptها برای امکان دسترسی به مقادیر تعریف می شوند.

متدها برای اصلاح عملکرد تعریف می شوند

وضعیت اولیه توسط initializerها تعریف می شوند

میزان عملکرد آنها فراتر از مقادیر پیش فرض گسترش می یابند

تایید استانداردهای عملکرد پروتکل

 

نحوه تعریف کلاسها


کلاسها در سوئیفت

 

تعریف کلاس


کلاسها در سوئیفت

 

نحوه ایجاد کلاسها به شکل زیر می باشد:


کلاسها در سوئیفت

 

مثال


کلاسها در سوئیفت

 

وقتی برنامه فوق را با استفاده از Playground  اجرا می کنیم، نتایج زیر بدست می آیند:


کلاسها در سوئیفت

 

دسترسی به خصوصیات کلاس بعنوان نوع داده مرجع (reference)

 

می توانید با استفاده از کاراکتر نقطه ‘.’ به خصوصیات کلاس دسترسی داشته باشید. نام خصوصیت با استفاده از کاراکتر نقطه ‘.’ از نام کلاس جدا می شود. کاراکتر نقطه ‘.’ را باید بعد از نام کلاس بیاوریم.


کلاسها در سوئیفت

 

وقتی برنامه فوق را با استفاده از Playground  اجرا می کنیم، نتایج زیر بدست می آیند:


کلاسها در سوئیفت

 

عملگرهای شناسایی کلاس

 

کلاسها در سوئیفت به چندین متغیر و ثابت رجوع می کنند که در اصل به یک نمونه اشاره دارند. برای شناسایی ثابتها و متغیرهایی که به نمونه کلاس خاصی اشاره می کنند، از عملگرهای شناسایی استفاده می شود. همیشه کلاسها توسط مرجع ها مورد استفاده واقع می شوند. در کلاسهای NSString، NSArray و NSDictionary، همیشه نمونه ها تخصیص داده می شوند و بعنوان یک مرجع در یک نمونه موجود قرار داده می شوند (به جای آنکه یک نسخه یا یک کپی از آن قرار داده شود).

 

کلاسها در سوئیفت

کلاسها در سوئیفت

 

وقتی برنامه فوق را با استفاده از Playground  اجرا می کنیم، نتایج زیر بدست می آیند:

 

کلاسها در سوئیفت

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش سوییفت (Swift)

Website design with by ZABET