به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

کپی کردن و جابه جا کردن (آموزش Google Sheet)

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

 

جابه جا کردن محتویات سل ها

 

1- به Google Drive رفته و صفحه گسترده Frog Farm را باز کنید.

2- سل های G3 و G4 را باز کنید.

 

جبه جا کردن در گوگل شیت

 

3- اشاره گر ماوس را بر روی لبه سمت چپ خط مرزی قرار دهید.

 

جابه جا کردن

 

اکنون باید به شکل یک دست در آید.

4- خط مرزی را به اندازه یک سل به سمت چپ بکشید.

 

جابه جا کردن

 

5- بر روی worksheet کلیک کنید. اکنون باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

جابه جا کردن در گوگل شیت

 

6- به همین روش محتویات سل I4 را به سل G4 انتقال دهید. اکنون Worksheet شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

جابه جا کردن در گوگل شیت

 

کپی کردن محتویات سل ها

 

1- سل های F3 تا G3 را انتخاب کنید (Highlight کنید).

 

کپی کردن

 

2- از منوی Edit، گزینه Copy را انتخاب کنید.

 

کپی کردن در گوگل شیت

 

3- بر روی سل I3 کلیک کنید.

 

کپی کردن محتویات گوگل شیت

 

4- از منوی Edit، گزینه Paste را انتخاب کنید. اکنون Worksheet شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

کپی کردن

 

5- ابتدا سل I3 را انتخاب کنید سپس دکمه Delete صفحه کلید را فشار دهید. همین کار را برای سل های I4، J3 و G3 انجام دهید. حال worksheet شما باید شبیه به شکل زیر به نظر برسد:

 

کپی کردن محتویات گوگل شیت

 

بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Sheet

Website design with by ZABET