جستجوی ساده محتوایی
روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)

96/09/21 سه شنبه 23:06

بازدید: ١۶٠٣

Undo و Redo (آموزش Google Docs)

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

1- بر روی آیکون Undo کلیک کنید.

 

Undo و Redo در گوگل داکس

 

2- مجددا بر روی آن کلیک کنید. اکنون فوق پیوند ما باید به شکل یک متن خالی دیده شود:

 

Undo و Redo در گوگل داکس

 

3- بر روی آیکون Redo کلیک کنید.

 

Undo و Redo در گوگل داکس

 

اکنون فوق پیوند شما باید به حالت اول بازگردانده شده باشد:

 

Undo و Redo در گوگل داکس

   بازگشت به صفحه اصلی آموزش Google Docs

طراحی سایت و سئو توسط ضابط