به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری پاورپوینت ٢٠١٣

صفحه ١ از ١ صفحه

ساخت جزوه (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣٧٧٢ بازدید

آموزش نحوه ساخت جزوه (handout) در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

افزودن یادداشتهای سخنران (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۶١٨۶ بازدید

آموزش نحوه افزودن یادداشتهای سخنران در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

نمایش خودکار اسلایدها (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۵٣٨٨٨ بازدید

آموزش نمایش خودکار اسلایدها در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

تعویض اسلایدها (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣١١٢ بازدید

آموزش نحوه تعویض و تغییر از اسلایدی به اسلاید دیگر در پاورپوینت ...

ایجاد تصاویر متحرک (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۴٣٢۴ بازدید

ایجاد یک تصویر متحرک یا انیمیشن در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

ایجاد یک متن متحرک (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۶٢۶٠ بازدید

ایجاد یک متن متحرک یا انیمیشن متنی در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

مرتب سازی مجدد اسلایدها (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٢۵۴٩ بازدید

آموزش مرتب سازی مجدد اسلایدها در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

استفاده از یک اسلاید مستر(آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۴٩٢٣ بازدید

آموزش استفاده از اسلاید مستر در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

استفاده از الگوهای طراحی (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٢۶٢٩ بازدید

آموزش نحوه استفاده از الگوهای طراحی در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

درج جدولها و نمودارها (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٢٩٢٠ بازدید

آموزش نحوه درج جدولها و نمودارها در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

مشاهده پیش نمایش پرزنتیشن (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣٣٨٣ بازدید

آموزش مشاهده پیش نمایش یک پرزنتیشن پاورپوینت ٢٠١٣ ...

قالب بندی تصاویر (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٢٧٧٠ بازدید

آموزش نحوه قالب بندی تصاویر در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

قالب بندی متن (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣٨۶۶ بازدید

آموزش نحوه قالب بندی متن در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

درج تصاویر (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣۵٣٨ بازدید

آموزش درج تصاویر در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

افزودن اسلایدهای جدید (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣۵٠٧ بازدید

آموزش نحوه افزودن اسلاید های جدید در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

ایجاد اسلاید (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۴٧٠۵ بازدید

ایجاد اسلاید در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

آموزش مقدماتی تصویری پاورپوینت ٢٠١٣ (PowerPoint)

 • ١١٠١۶ بازدید

آموزش مقدماتی تصویری پاورپوینت ٢٠١٣ یا ٣۶۵ ...

Website design with by ZABET