به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش تصویری پاورپوینت ٢٠١٣

صفحه ١ از ١ صفحه

ساخت جزوه (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣۴٣٩ بازدید

آموزش نحوه ساخت جزوه (handout) در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

افزودن یادداشتهای سخنران (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۵۴۴٣ بازدید

آموزش نحوه افزودن یادداشتهای سخنران در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

نمایش خودکار اسلایدها (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۴۶٩۴١ بازدید

آموزش نمایش خودکار اسلایدها در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

تعویض اسلایدها (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٢٧٩٨ بازدید

آموزش نحوه تعویض و تغییر از اسلایدی به اسلاید دیگر در پاورپوینت ...

ایجاد تصاویر متحرک (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣٩۴٣ بازدید

ایجاد یک تصویر متحرک یا انیمیشن در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

ایجاد یک متن متحرک (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۵٧٠٨ بازدید

ایجاد یک متن متحرک یا انیمیشن متنی در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

مرتب سازی مجدد اسلایدها (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٢٢٣٩ بازدید

آموزش مرتب سازی مجدد اسلایدها در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

استفاده از یک اسلاید مستر(آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۴٣٨۵ بازدید

آموزش استفاده از اسلاید مستر در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

استفاده از الگوهای طراحی (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٢٣۵١ بازدید

آموزش نحوه استفاده از الگوهای طراحی در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

درج جدولها و نمودارها (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٢۶٢٠ بازدید

آموزش نحوه درج جدولها و نمودارها در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

مشاهده پیش نمایش پرزنتیشن (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣٠٢١ بازدید

آموزش مشاهده پیش نمایش یک پرزنتیشن پاورپوینت ٢٠١٣ ...

قالب بندی تصاویر (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٢۴٩٨ بازدید

آموزش نحوه قالب بندی تصاویر در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

قالب بندی متن (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣۴٩٨ بازدید

آموزش نحوه قالب بندی متن در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

درج تصاویر (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣٢۴٧ بازدید

آموزش درج تصاویر در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

افزودن اسلایدهای جدید (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ٣٢٠٧ بازدید

آموزش نحوه افزودن اسلاید های جدید در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

ایجاد اسلاید (آموزش پاورپوینت ٢٠١٣)

 • ۴٣٩٠ بازدید

ایجاد اسلاید در پاورپوینت ٢٠١٣ ...

آموزش مقدماتی تصویری پاورپوینت ٢٠١٣ (PowerPoint)

 • ١٠۵٣۴ بازدید

آموزش مقدماتی تصویری پاورپوینت ٢٠١٣ یا ٣۶۵ ...

Website design with by ZABET