به سایت خوش خبر دات نت | آموزش رایگان کامپیوتر و IT خوش آمدید

آموزش پیشرفته اکسس

صفحه ١ از ٣ صفحه

محاسبه تاریخ آینده با استفاده از تابع DateAdd(آموزش پیشرفته اکسس)

 • ١٣٢۴ بازدید

آموزش نحوه محاسبه تاریخ آینده با استفاده از تابع DateAdd در اکسس ...

استفاده و ایجاد تغییر در تاریخها با استفاده از تابع DatePart (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ١۴٧۶ بازدید

آموزش نحوه استفاده و تغییر در تاریخها به کمک تابع DatePart در اکسس ...

شرط در اکسس: استفاده از تابع IIf(آموزش پیشرفته اکسس)

 • ۵١٣٨ بازدید

آموزش نحوه استفاده از شرط در اکسس و تابع IIf ...

محاسبه اختلاف بین داده ها: استفاده از تابع DateDiff (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ۴٠٠١ بازدید

آموزش نحوه محاسبه اختلاف بین داده ها: استفاده از تابع DateDiff در اکسس ...

پیدا کردن مقدار حداقل و حداکثر در اکسس با استفاده از توابع DMax و DMin (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ١٧٧۴ بازدید

آموزش پیدا کردن مقدار حداقل و حداکثر در اکسس ...

استفاده از تابع DSum (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ٢٨٧۴ بازدید

آموزش نحوه استفاده از تابع DSum در اکسس ...

استفاده از تابع DLookUp (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ٣۴۴٢ بازدید

آموزش نحوه استفاده از تابع DLookUp در برنامه اکسس ...

استفاده از قالب بندی شرطی (Conditional Formatting) در تهیه گزارش مربوط به جواب امتحان (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ١٩۵۴ بازدید

آموزش نحوه استفاده از قالب بندی شرطی در تهیه گزارش جواب امتحان ...

فیلترگذاری نتایج گزارش با استفاده از خصوصیت Filter (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ٢٧٠٣ بازدید

آموزش نحوه فیلترگذاری نتایج گزارش ها در اکسس ...

افزودن یک Group و Sort به گزارش اکسس (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ٢٨١٩ بازدید

آموزش نحوه افزودن یک Sort و Group در گزارش اکسس ...

استفاده از فرم پرس و جوی ساخت جدول (Make Table Query) برای جمع آوری داده های آرشیوی (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ٢٠۴۵ بازدید

آموزش نحوه استفاده از فرم پرس و جوی ساخت جدول برای جمع آوری داده های آرشیوی ...

محاسبه درصدهای یک پرسشنامه با استفاده از فرم پرس و جوی چند سطحی (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ١٧٠٩ بازدید

آموزش محاسبه درصدهای یک پرسشنامه با استفاده از فرم پرس و جوی چند سطحی ...

استفاده از فیلدهای محاسبه شده در فرم های پرس و جو (Queries) (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ١٨۶٨ بازدید

آموزش نحوه استفاده از فیلدهای محاسبه شده در فرم های پرس و جو (Queries) اکسس ...

استفاده از عملگر LIKE و کاراکترهای Wildcard برای تطبیق الگوها در بین رشته ها(آموزش پیشرفته اکسس)

 • ٢۶۴٧ بازدید

آموزش نحوه استفاده از کاراکترهای Wildcardها در اکسس ...

فرم های پرس و جوی Append(افزودن): افزودن خودکار داده ها از یک جدول به جدول دیگر (آموزش پیشرفته اکسس)

 • ٣٠٣٨ بازدید

آموزش نحوه ایجاد و استفاده از فرم های پرس و جوی Append ...

نوشتن نام و نام خانوادگی بصورت یک عبارت کامل از سه فیلد جداگانه(آموزش پیشرفته اکسس)

 • ٣٠۴٢ بازدید

آموزش نحوه نوشتن نام کامل با استفاده از سه فیلد جداگانه ...

حذف چندین رکورد با استفاده از یک فرم پرس و جو (QUERY)(آموزش اکسس پیشرفته)

 • ۴١۴٨ بازدید

آموزش نحوه حذف چندین رکورد با استفاده از یک فرم پرس و جو (Query) ...

استفاده از یک فرم پرس و جو (Query) Crosstab برای نمایش خلاصه داده ها(آموزش اکسس پیشرفته)

 • ٣۴١٧ بازدید

آموزش نحوه استفاده از یک فرم پرس و جو Crosstab برای نمایش خلاصه داده ها ...

به روز رسانی خودکار یک فرم پرس و جو با استفاده از دستور DoCmd.RunSQL(آموزش اکسس پیشرفته)

 • ٣١٩٣ بازدید

آموزش به روز رسانی خودکار یک فرم پرس و جو با استفاده از دستور DoCmd.RunSQL ...

Website design with by ZABET